Sakbib – Norsk sakprosaforskningsbibliografi

Merton_College_library_hall

Sakbib er forskningsmiljøet Norsk sakprosas bibliografi over norsk og nordisk sakprosaforskning publisert i Norge. Bibliografien er ment å være et hjelpemiddel for forskere, forfattere, lærere, studenter, bibliotekarer og veiledere – og alle andre som interesserer seg for eller arbeider innenfor litterære institusjoner. Tanken er at bibliografien skal være en slags direktetilgang til forskningsmiljøets bokhyller, med søkefunksjon. Her finner du tekster som er vanskelige å finne i bibliografier som NORART og Bibsys, for eksempel artikler i bøker.

Vi opererer med en vid sakprosadefinisjon, som omfatter alt fra fagbøker til reklametekster, bruksanvisninger og sms-meldinger.

Publikasjonene i basen er merket med publikasjonstype, nøkkelord og kategorier, noe som gjør det lett å avgrense søk slik at du enkelt og raskt kan finne det du er ute etter. I tillegg kan du sortere publikasjonene etter forfatternavn eller utgivelsesår.