Tidsskrift og skriftserie

Forskningsmiljøet Norsk sakprosa har utgitt en rekke publikasjoner. Lenker til disse publikasjonene finner du her:

Tidsskriftet Sakprosa 

Tidsskriftet Sakprosa er et akademisk e-tidsskrift for nordisk sakprosaforskning, nærmere bestemt et Open Access-tidsskrift hvor artiklene ligger fritt tilgjengelig på internett – gratis å laste ned og lese for alle interesserte. E-tidsskriftet har blitt publisert siden 2009, og er således en videreføring av den papirbaserte skriftserien.

Skriftserien Sakprosa 

Denne skriftserien har hatt som mål å være et nordisk akademisk forum for forskning og debatt om sakprosa. Serien, som ble publisert mellom 2001-2010, er en videreføring av årbøkene fra prosjektene Norsk Sakprosa redigert av Egil Børre Johnsen (1994-1998), heftene fra Svensk sakprosa (1996-2003) og skriftserien til Prosjektmiljøet Norsk sakprosa (2000-2003). Skriftserien Sakprosa foreligger både i nettversjon og papirversjon.