John Freeman sidestiller skjønnlitteratur og sakprosa i nytt tidsskrift

John Freeman (Foto fra orbooks.com)
John Freeman (Foto fra orbooks.com)

 

I dagens Klassekampen (fredag 06.02.) kan vi lese at tidligere skjønnlitteraturkritiker og redaktør av tidsskriftet Granta, John Freeman, nå har planer om å lansere sitt eget litterære tidsskrift. Tidsskriftet, med det beskjedne navnet Freeman’s, vil inneholde både skjønnlitteratur og sakprosa. Men selv om man også vil kunne finne poesi og noveller på trykk, er det nye tidsskriftet samtidig tenkt å være et hjem for longform, fortellende journalistikk, ifølge redaktøren.

Hensikten med å publisere både reportasjer og fiksjon i ett og samme tidsskrift, forklarer han ved å peke på «nødvendig(heten av) å finne skrivemåter der det viktigste er å være vitne». Disse skal «få oss til å huske at vi i både fiksjonen og i virkeligheten må bruke forestillingsevnen for å forstå hvordan det er å være en annen».

På spørsmål om hva skjønnlitteraturen og den fortellende journalistikken kan lære av hverandre, svarer Freeman følgende: «Fortellende journalistikk kan bli minnet om nødvendigheten av storytelling. Skjønnlitteratur om nødvendigheten av den presise, velformede detaljen».

Tidsskriftet vil bli publisert for første gang i oktober.

 

Tekstualitet – et nytt netttidsskrift om sakprosa!

For den som vil bruke sommerferien til å oppdatere seg på sakprosafeltet, kan det anbefales å sjekke ut det nye faglitterære tidsskriftet Tekstualitet. Det er miljøet rundt masterstudiet i faglitterær skriving og masterstudiet i pedagogiske tekster ved Høgskolen i Vestfold som står bak sakprosatidsskriftet, som har til hensikt å bidra til å utvikle det faglitterære feltet gjennom blant annet utprøving og drøfting av sjangerbruk. Lesere kan dermed forvente seg en stor bredde av fag- og sakprosatekster fra alle fagområder. Det er også muligheter for å bidra med egne tekster til tidsskriftet, les mer om dette her.

Det nye sakprosatidsskriftet finner du på www.tekstualitet.no.

reading

(Foto: iamtheo/Flickr)

Tekstualitet – anbefalt sommerlesning for sakprosainteresserte!