Ny utgave av tidsskriftet Sakprosa

I det rykende ferske nummeret av tidsskriftet Sakprosa publiserer vi i dag et solid bidrag innen skriveforskningsfeltet, som vi håper og tror vil bli lest og diskutert i tiden framover. Vi er derfor stolte over å endelig kunne presentere Eric Borgströms artikkel  «Vad räknas som belägg för skrivförmåga? Ett textkulturellt perspektiv på skrivuppgifter i den svenska gymnasieskolans nationella prov” for våre lesere.

Eric Borgström (Foto: Örebro universitet)
Eric Borgström
(Foto: Örebro universitet)

Her er sammendraget av artikkelen:

«I den här artikeln undersöks skrivuppgifter ur svenskämnets nationella prov 2007-2012. Syftet är att rekonstruera några drag i den konkretisering av begreppet skrivförmåga som proven ger uttryck för. För detta parar jag testteorins begrepp konstrukt och måldomän med en textteoretisk/sociokulturell ansats på skrivande. Det innebär att jag undersöker vilka idealtypiska medieringar som räknas som belägg för skrivförmåga (dvs  ges textvärde) i provkonstruktionen. Skrivuppgifterna analyseras utifrån dimensionerna temainre struktur, och grundläggande skrivhandling, vilka kombinerat med övrig information (tänkt publikationsforum, frivillighet etc.) renderar i synteser i form av skribentroller. Analysen visar att provkonstruktionen aktualiserar fyra distinkta och återkommande uppgiftstyper. Utifrån dessa resultat rekonstruerar jag provets måldomän(-er), och diskuterar provens förutsättningar för validitet utifrån å ena sidan skrivteoretiska ståndpunkter, och å andra sidan de fastlagda kursmålen.»

Til alle dere skriveforskningsinteresserte der ute: Last ned og les! 🙂