Økende interesse for sakprosaforskning i Danmark

Nordisk tidsskrift

Det er med stor glede vi registrerer at interessen for sakprosaforskning ser ut til å øke hos vårt broderfolk i sør. At siste nummer av Nordisk Tidsskrift for Informationsvidenskab og Kulturformidling i sin helhet er blitt viet til «sagprosaen», ser vi som et viktig tegn på dette.

I sakprosanummerets forord opplyser man da også at «Hensigten med temanummeret har været at bidrage til en tydeligere dansk rammesætning og styrket videnskabelig diskussion af sagprosaen». Dette er et positivt steg videre også for den nordiske sakprosa-forskningen som helhet, og som vi naturlig nok ønsker hjertelig velkomment.

Nordisk Tidsskrift for Informationsvidenskab og Kulturformidling er hjemmehørende ved Det Informationsvidenskabelige Akademi, Københavns Universitet, og er klart nordisk orientert. I temanummeret om sakprosa kan man blant annet lese en artikkel signert «vår egen» professor Johan Tønnesson, hvor det redegjøres for «Nyere sakprosaforskning i Norge».

Intet mindre enn et veldig godt sakprosa-lesetips til helga, der altså!

Tekstualitet – et nytt netttidsskrift om sakprosa!

For den som vil bruke sommerferien til å oppdatere seg på sakprosafeltet, kan det anbefales å sjekke ut det nye faglitterære tidsskriftet Tekstualitet. Det er miljøet rundt masterstudiet i faglitterær skriving og masterstudiet i pedagogiske tekster ved Høgskolen i Vestfold som står bak sakprosatidsskriftet, som har til hensikt å bidra til å utvikle det faglitterære feltet gjennom blant annet utprøving og drøfting av sjangerbruk. Lesere kan dermed forvente seg en stor bredde av fag- og sakprosatekster fra alle fagområder. Det er også muligheter for å bidra med egne tekster til tidsskriftet, les mer om dette her.

Det nye sakprosatidsskriftet finner du på www.tekstualitet.no.

reading

(Foto: iamtheo/Flickr)

Tekstualitet – anbefalt sommerlesning for sakprosainteresserte!