Sakbib – Norsk sakprosaforskningsbibliografi er endelig klar!

Endelig kan vi med stolthet presentere Sakbib – Norsk sakprosaforskningsbibliografi for våre sakprosaforskningsinteresserte venner. Målet vårt har vært å få bibliografien ferdig til NFFs årsmøte 30.04.14, og det har vi nå klart.

Faksimile sakbib.no
Faksimile sakbib.no

Sakbib er forskningsmiljøet Norsk sakprosas bibliografi over norsk sakprosaforskning, og er ment å være et hjelpemiddel for forskere, forfattere, lærere, studenter, bibliotekarer og veiledere – og alle andre som interesserer seg for eller arbeider innenfor litterære institusjoner. Tanken er at bibliografien skal gi en slags direktetilgang til forskningsmiljøets bokhyller, med søkefunksjon. I bibliografien finner du tekster som er vanskelige å finne i bibliografier som NORART og Bibsys, for eksempel artikler i bøker. Vi opererer med en vid sakprosadefinisjon, som omfatter alt fra fagbøker til reklametekster, bruksanvisninger og sms-meldinger.

Publikasjonene i basen er merket med publikasjonstype, nøkkelord og kategorier, noe som gjør det lett å avgrense søk slik at du enkelt og raskt kan finne det du er ute etter. I tillegg kan du sortere publikasjonene etter forfatternavn eller utgivelsesår. Med bibliografien følger det også en brukerveiledning, som på et inngående, men lettfattelig vis vil kunne gi nye brukere en innføring i bruken av Sakbib.

Vi håper at så mange som mulig av våre sakprosaforskningsinteresserte venner vil ta i bruk og finne nytte av bibliografien. Ris og ros mottas for øvrig med takk!