Johan L. Tønnesson: Inviterer lillestromkommune.no til retorisk medborgerskap?

En god kommunal nettside bør tilfredsstille kravene til klart språk: at innbyggerne skal finne det de søker, forstå det de finner og bruke informasjonen til å gjøre det de skal. I Ida Seljeseths avhandling Klart språk og retorisk medborgerskap fra 2019 tilføyes imidlertid et fjerde kriterium for klart språk: at tekster fra myndighetene skal ivareta innbyggernes retoriske medborgerskap, her forstått som deres mulighet for å forstå tekstene på en kritisk måte og kunne utøve retorisk handlekraft innen lokalsamfunnet.

Jeg vil granske nettsiden lillestromkommune.no globalt og med noen lokale innslag for å undersøke a) Hvilke temaer bør være særlig egnet til å fremme innbyggernes demokratiske deltakelse og i hvilken grad utnyttes disse mulighetene? b) I hvilken grad finnes det spor av deliberativ avveining av meninger og perspektiver? c) I hvilken grad kan ulike tekster tenkes å hemme innbyggernes retoriske medborgerskap? Spørsmålene skal besvares gjennom tekstanalyse med støtte i et antall studentarbeider og med vekt på Modelleseres sannsynlige svarende reaksjoner. Analysen skal basere seg på en rekke testsøk med formuleringer utarbeidet i samråd med ansatte og innbyggere i kommunen.

Retorikkseminar 14. oktober: Saklig diskusjonskultur og retorisk medborgerskap

Neste mandag, altså 14. oktober, er det endelig duket for høstens første retorikkseminar. Førstemann ut er Ragnvald Kalleberg som skal snakke om saklig diskusjonskultur og retorisk medborgerskap fra et sosiologisk perspektiv.

Ragnvald Kalleberg (Foto: Universitetet i Oslo)
Ragnvald Kalleberg (Foto: Universitetet i Oslo)

Med utgangspunkt i egne arbeider om universiteters kulturelle og demokratiske forpliktelser, vil Kalleberg i foredraget sitt drøfte noen kulturelle og politiske utfordringer som konstitusjonelle demokratier står overfor, hvor nettopp det å skulle stimulere til kvalitet i meningsdannelsen i sivilsamfunnets forskjellige offentligheter, står sentralt. Kalleberg vil ta utgangspunkt i en talehandlingsteoretisk forståelse av sosiologi som disiplin, og knytte dette an til innsikter fra tolkings- og saklighetslæren til Arne Næss, samt nyere skandinavisk retorikkforskning. Les mer om foredraget her.

Sted: Seminarrom 11, P. A. Munchs hus, Blindern

Tid: 12.15-13.30

Retorikkseminaret er åpent for alle interesserte. Velkommen!

Arr.: Forskergruppen for tekst og retorikk ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, UiO.