Forståelsen for teksten er større hos dem som leser på papir

(Foto: http://blogg.deichman.no)
(Foto: http://blogg.deichman.no)

I en kommentar av Fredrik Wandrup i Dagbladet 20. januar pekes det på flere tegn i tiden som tyder på at papirboka nå er på offensiven, og at kampen mellom papirbøker og e-bøker dermed ikke er over. Blant disse tegnene finner vi også argumenter for papirboka fra akademisk hold:

«Forskeren Anne Mangen ved Lesesenteret på Universitetet i Stavanger har gjort undersøkelser som viser at forståelsen både for skjønnlitterære tekster og sakprosa er større hos dem som leser på papir. Noe av forklaringen kan være fornemmelsen av papir, den sanselige forholdet mellom hånda og boka, opplevelsen av å ha oversikt over tykkelsen på materialet, noe som gjør innlevelsen lettere. Papir snakker mer til følelsene enn en skjerm gjør, skal vi tro disse undersøkelsene».

Ingen grunn til å kaste ut bokylla foreløpig, altså.