Tekstualitet – et nytt netttidsskrift om sakprosa!

For den som vil bruke sommerferien til å oppdatere seg på sakprosafeltet, kan det anbefales å sjekke ut det nye faglitterære tidsskriftet Tekstualitet. Det er miljøet rundt masterstudiet i faglitterær skriving og masterstudiet i pedagogiske tekster ved Høgskolen i Vestfold som står bak sakprosatidsskriftet, som har til hensikt å bidra til å utvikle det faglitterære feltet gjennom blant annet utprøving og drøfting av sjangerbruk. Lesere kan dermed forvente seg en stor bredde av fag- og sakprosatekster fra alle fagområder. Det er også muligheter for å bidra med egne tekster til tidsskriftet, les mer om dette her.

Det nye sakprosatidsskriftet finner du på www.tekstualitet.no.

reading

(Foto: iamtheo/Flickr)

Tekstualitet – anbefalt sommerlesning for sakprosainteresserte!