Modelldeltakere i tre gudstjenester

Onsdag 18. desember kl 1015 har du sjansen til å få med deg en teologisk disputas med sterk tekstvitenskapelig innretning. Det dreier seg om Gunnfrid Ljones Øieruds avhandling «Gudstjenesters kommunikasjon og modelldeltakere. Tilrettelagt meningsskaping og resepsjonsvilkår i ulike gudstjenester.» Opponenter: Anders Klostergaard Petersen (Aarhus) og Elise Seip Tønnessen (Agder).

(Foto: UiO
Gunnfrid Ljones Øierud (Foto: UiO)