Øyvind Bratberg: Venstresidens forestilte fellesskap

Temaet er aktualisert av en politisk utvikling der sosialdemokratiske partier har mistet taket om gamle velgergrupper og vakler diskursivt og retorisk mellom ulike forståelser av hva de er og hvem de er for. Her i Norge er det av stor relevans for det politiske skifte vi muligvis står overfor til høsten. Hvem anser de seg selv for å representere, Ap, SV og SP, og hvordan forvaltes disse forestilte fellesskapene i språket? Det er åpenbart mange egnede innfallsvinkler til et slikt spørsmål.

Skissen jeg selv vil representere trekker både på diskursanalyse og retorisk analyse. Særlig fokus vil rettes mot måten Ap i språklig forvaltet identitet forsøker å forene det uforenelige og hva slags dilemmaer dette representerer i møte med de to mer ensartede allierte på venstresiden. Presentasjonen har appell til «demokratiets sjangere», all den tid materien her blant annet angår hvordan politikere etablerer et fellesskap med sine velgere gjennom taler og tekstlig politisk kommunikasjon. Men tematikken angår åpenbart også «literacy» og medborgerskap, gitt vekten på demokrati som representasjon.

Per Ledin og Ketil Raknes om svensk høyrepopulisme på Blindern 3. november

Foto: hentet fra Per Ledins blogg På svenska
Foto: hentet fra Per Ledins blogg
På svenska

Professor Per Ledin om nettstedet «Avpixlat» og svenskheten. 

«En diskursanslys av högerpopulism

Den svenska webbplatsen Avpixlat har under några år varit omtalad som ett nav för högerpopulistisk opinionsbildning, och, menar många men inte alla, en tummelplats för rasister. På seminariet tar jag mig an Axpixlat främst utifrån nationell identitet, svenskhet. Som en första bakgrund ger jag några fylogentiska och ontogenetiska ingångar till vad nationell identitet skulle kunna vara.

Les mer «Per Ledin og Ketil Raknes om svensk høyrepopulisme på Blindern 3. november»