Ruth Wodak til Oslo 19.1.! Jan Grue disputerer 19.-20.1.!

To viktige begivenheter står for døra til uka: Jan Grues prøveforelesning og disputas og Ruth Wodaks svært norgesaktuelle forelesning

A Politics of Fear – Analyzing populist rightwing rhetoric across Europe.

Wodak, som er én av Jan Grues to opponenter, etterfulgte Norman Fairclough i Lancaster da han pensjonerte seg, og er idag den helt sentrale skikkelsen innen Critical Discourse Analysis, et felt og en metodisk praksis som hun i høy grad har vært med å fornye. Les mer «Ruth Wodak til Oslo 19.1.! Jan Grue disputerer 19.-20.1.!»