Disputas: Eirik Granly Foss – læremidlers fremstilling av klimaendringene

Foto: Eirik Granly Foss, Universitetet i Sørøst-Norge.

Eirik Granly Foss ved Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.) i programmet pedagogiske ressurser og læreprosesser i barnehage og skole.

Les mer «Disputas: Eirik Granly Foss – læremidlers fremstilling av klimaendringene»

Hva hvis klarspråksarbeidet til norske myndigheter gjør oss late og umyndiggjorte?

(Foto: UiO)

Denne uken er historisk på Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved UiO – Norges første doktorgrad på klart språk som fenomen skal forsvares. Med avhandlingen Klart språk og retorisk medborgerskap utfordrer Ida Seljeseth tidligere vedtatte sannheter om hva klarspråksarbeid bør dreie seg om.

Les mer «Hva hvis klarspråksarbeidet til norske myndigheter gjør oss late og umyndiggjorte?»

Hvordan forstår vi hverandre gjennom en skjerm?

Sjeldent har vel forskning føltes så relevant og hodenikkende – her mange av oss sitter på hvert vårt hjemmekontor og stirrer inn i digitale ruter med ansikter i mer eller mindre heldige kameravinkler, der samtalen fort blir stiv, og vi tar oss i å savne småpraten om vær og vind og helgen i en kaffepause.

Les mer «Hvordan forstår vi hverandre gjennom en skjerm?»

Når steder skapes: Fire studier av stedsutviklingens visuelle retorikk

Iben Brinch Jørgensen har i sin sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.) undersøkt hvordan steder er skapt gjennom våre retoriske praksiser, særlig der vi anvender visuelle medier til å overbevise andre. Avhandlingen viser at også steder kan ha en retorikk, der selve stedet blir medskapende og påvirker hvordan vi opptrer og kommuniserer.

Hun disputerer mandag 2. mai kl.13.15 i gamle festsal, Domus Academica. Prøveforelesningen holdes tidligere samme dag, kl.10.15, samme sted.

Iben Brinch Jørgensen_02

Brinch Jørgensens avhandling inneholder fire artikler. Hun har særlig undersøkt retorikken som brukes når steder forandres i overgangen fra industrikultur til kulturindustri.
Les mer «Når steder skapes: Fire studier av stedsutviklingens visuelle retorikk»

Teksthendelser i barns hverdag

Maja Michelsen ved Institutt for medier og kommunikasjon vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.) fredag 15. aprilHun har i avhandlingen Teksthendelser i barns hverdag. En tekstetnografisk og sosialsemiotisk studie av åtte barns literacy og deres meningsskaping på Internett, sett på hva slags tekstkompetanse barn utvikler på fritiden.

Les mer «Teksthendelser i barns hverdag»

Disputas: Hva trenger velgerne å vite? Og får de vite det?

Foto: Sonja Balci / HiOA
Foto: Sonja Balci / HiOA

 

Torsdag 17. mars kl. 09.15 skal Margareth Sandvik ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier forsvare sin avhandling for graden doctor philosophiae (dr.philos.): Hva trenger velgerne å vite? Og får de vite det? En retorisk analyse av debattklima, journalistisk praksis og argumentasjon i valgkampdiskurs på radio og tv fra valgkampen i 1991, 1999 og 2009

Les mer «Disputas: Hva trenger velgerne å vite? Og får de vite det?»

Arnhild Skre disupterer 3. og 4. september

Foto: Johan Butenschøn Skre
Foto: Johan Butenschøn Skre

 

Arnhild Johanna Skre, historiker og forfatter disputerer ved Universitetet i Oslo 3. og 4. september. Hun skal forsvare avhandlingen sin for graden doctor philosophiae (dr. philos.): Hulda Garborg. Nasjonal strateg. Del 1: Hulda Garborg. Nasjonal Strateg. Ein biografi Del 2: Tilnærmingar, metode, drøftingar og val.

Les mer «Arnhild Skre disupterer 3. og 4. september»

Disputas og prøveforelesning: Gudrun Kløve Juuhl

Gudrun Kløve Juuhl (Foto: nynorsksenteret.no)
Gudrun Kløve Juuhl
(Foto: nynorsksenteret.no)

 

Fredag 13. juni er det Master Gudrun Kløve Juuhl ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier sin tur til å forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): I det mykje skrivne. Ei undersøking av ungdoms digitale tekstar i skule og fritid som situerte, retoriske handlingar.

Les mer «Disputas og prøveforelesning: Gudrun Kløve Juuhl»

Disputas 12. juni: Når kvinner må si unnskyld…

De siste ti årene har vi hatt flere politiske skandaler med kvinnelige toppolitikere i hovedrollen. Torsdag 12. juni vil Master Elin Strand Hornnes ved Institutt for medier og kommunikasjon forsvare sin avhandling Når kvinner må si unnskyld… Medierte skandaler, kvinnelige politikere og retoriske forsvarsstrategier for graden philosophiae doctor (ph.d.).

Elin Strand Hornnes (Foto: UiO)
Elin Strand Hornnes
(Foto: UiO)

Les mer «Disputas 12. juni: Når kvinner må si unnskyld…»