– Dette studiet kommer til å sette merker i historien.

Foto: Ola Gamst Sæther/Uniforum

Torsdag 2. september mottar Johan Tønnesson, professor i sakprosa ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier den høythengende Utdanningsprisen for 2021 for arbeidet med det nye bachelorprogrammet Klart språk. Prisen gis for fremragende arbeid med utdanningskvalitet og læringsmiljø. 

I forbindelse med prisutdelingen er det laget en kort video der Tønnesson ble intervjuet, og sitatene hans er hentet derfra.

Glad i studentene 

I Universitetsstyrets begrunnelse for prisen peker de blant annet på et usedvanlig godt læringsmiljøet og en høy grad av medvirkning og samspill med studentene:

“Johan Tønnesson har bygget opp et studietilbud som er nyskapende og tverrfaglig, med en tydelig forskningsforankring, høy relevans og et svært godt læringsmiljø.”

Programmet fikk toppscore i Studiebarometeret over andel studenter som sa de var fornøyde med studiet, blant kun 16 andre av totalt 1700 studieprogram i Norge.

– Jeg tror studentene opplever at jeg ganske fort blir glad i dem. Jeg tror alle er glad i mennesker, men det er mange som glemmer at når de står oppe ved et kateter så er det bare faget som er i hodet på dem. Og så glemmer de at det er noe som skal skje i disse studentene som sitter foran dem.

Et daglig mål for Tønnesson er å kunne diskutere med studentene faglig.

– Jeg har fått lov til å holde sterkt i dette studiet, så å si orkestrert det. Og hvis jeg har engasjementet selv, så er det klart det er lett å vekke det hos studentene også. 

Blitt forbanna av NAV

NAV-skandalen slo ned som en bombe samtidig med at det første klarspråk-kullet begynte høsten 2019. Her ble kjent at flere var blitt uriktig dømt for trygdesvindel, og en av norgeshistoriens største rettsskandaler var et faktum. Tønnesson ble regelrett forbanna da han dagen etter kunne se at saken kun var nevnt nederst med liten skrift på NAV sine nettsider.

– De hadde gjemt bort hele skandalen i noen bitte små formuleringer nederst som gjaldt noen aktualiteter. Det burde ha vært sørgebånd på skrå tvers over på hele NAV.no. Og da sa jeg til studentene: “Nå ble jeg forbanna!”. 

Bygge demokrati

NAV-skandalen ble en vekker for mange om viktigheten av et klart språk, og ga en økt bevissthet om tekstenes makt. 

– Veldig mange har skjønt at myndighetenes kommunikasjon med borgerne er helt avgjørende for å komme seg gjennom en pandemi. – Man må skrive på en måte som inviterer publikum inn til å ikke bare være passive brukere, men som aktive borgere i et samfunn. 

Universitetsstyret pekte også på i sin begrunnelse for pristildelingen den viktige rollen klarspråk har for demokratiet:

“I dette tverrfaglige studiet lærer studentene å formidle offentlig informasjon på en forståelig måte. Dette bidrar til å sikre demokratiet og rettssikkerheten, samtidig som samfunnet sparer tid og penger.”

– Det er store spørsmål. Disse studentene skal simpelthen være ute å bygge demokrati. Dette studiet kommer til å sette merker i historien.

Anerkjennelse av et helt fagmiljø

– Å få denne prisen opplever jeg som en enorm oppmuntring. Og en anerkjennelse av ikke bare det jeg gjør, men det vi gjør i mitt fagmiljø. Jeg sa faktisk for en 6-7 år siden til mine kollegaer at den prisen, den skal vi gjøre oss fortjent til iløpet av noen år. Så jeg hadde til og med drømt litt om det, da.

Torsdag 2. september mottar altså Johan Tønnesson Undervisningsprisen i ærverdige Universitetets aula.

Signy Grape

Forum for tekstforskning holdes 4.–5. november 2021

4.–5. november 2021 arrangeres forskerkonferansen Forum for tekstforskning, der Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved UiO er årets arrangør. 

Forum för textforskning (FOT) har siden 2005 vært arrangert i Sverige som en årlig samling innen det brede felt av tekstforskning, med fellesforedrag, presentasjon av pågående små og store forskningsprosjekter og paneler. Noe tilsvarende arrangement holdes ikke i Norge, og det er derfor hyggelig at UiO i år kan være vertskap – riktignok heldigitalt på grunn av pandemisituasjonen.

Les mer «Forum for tekstforskning holdes 4.–5. november 2021»

Sverige får sitt første sakprosaprofessorat

Gjennom et unikt samarbeid mellom Linnéuniversitet, stiftelsen Natur & Kultur, Läromedelsförfattarna og Sveriges Författarförbund, er det nå klart at Sveriges første professor i sakprosa blir en realitet.

I en pressemelding 5. juni skriver de: «Sakprosa […] spelar en avgörande roll för det offentliga samtalet, inte minst i en tid av infodemi och avsiktlig desinformation.»

Les mer «Sverige får sitt første sakprosaprofessorat»

Ny artikkel: – Vi trenger en samfunnsteori om sakprosa

En ny artikkel i Tidsskriftet Sakprosa går kritisk til verks: Jack Andersen, lektor ved Københavns Universitet, hevder den nordiske sakprosaforskningen lider under mangelen på et samfunnsperspektiv og er for lite opptatt av hva “hverdagssakprosaen” faktisk utretter i samfunnet hver eneste dag. Derfor trenger vi en “samfunnsteori” om sakprosa. 

I artikkelen Sagen, prosaen – og samfundet: Henimod en samfundsteori om sagprosa (2021) hevder Andersen at sakprosaforskningen i dag kun står på ett ben. “Der er nok et fokus på tekst, kontekst og tekstkulturer, men der synes ikke at være den tilsvarende bevidsthed om betydningen af samfundets strukturerende og medierende mekanismer.“

Les mer «Ny artikkel: – Vi trenger en samfunnsteori om sakprosa»

Hva hvis klarspråksarbeidet til norske myndigheter gjør oss late og umyndiggjorte?

Denne uken er historisk på Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved UiO – Norges første doktorgrad på klart språk som fenomen skal forsvares. Med avhandlingen Klart språk og retorisk medborgerskap utfordrer Ida Seljeseth tidligere vedtatte sannheter om hva klarspråksarbeid bør dreie seg om.

Les mer «Hva hvis klarspråksarbeidet til norske myndigheter gjør oss late og umyndiggjorte?»

Nytt temanummer av tidsskriftet Sakprosa

Foto: Andrew Gustar

Tidsskriftet Sakprosa presenterer årets første utgave, med et temanummer om sosialsemiotikk, sakprosa og multimodalitet. Temanummeret har sitt utspring i den femtende nordiske konferansen om systemisk funksjonell lingvistikk og sosialsemiotikk (NSFL 15) som ble arrangert ved Universitetet i Sørøst-Norge, campus Vestfold, den 14. og 15. november i 2019.  Les mer «Nytt temanummer av tidsskriftet Sakprosa»

Dikt og forbannet løgn

Foto:  Nick Youngson

Sakprosabloggen har tidligere anmeldt NRK Radios nyeste språksatsing Språksnakk, og allerede den 19. februar var det forskningsmiljøet Sakprosa sin tur – representert ved sakprosaprofessor Johan L. Tønnesson. Her kan du høre programleder Klaus Sonstad i samtale med Tønnesson og professor i norskdidaktikk Marte Blikstad-Balas om det fortsatt brennhete temaet “fake news” (tross i at Trump som kjent er henvist til å putte golfballer fremfor å tvitre løgner). Les mer «Dikt og forbannet løgn»