Tekst og tegn — konferanse om multimodal skriving

Denne høsten arrangerer HiST-prosjektet SKRIV, sammen med to samarbeidende prosjekter ved Høgskolen i Vestfold og Universitetet i Agder, konferansen Tekst og tegn i Trondheim. Tema for konferansen er «multimodal skriving i skole og samfunn». Påmeldingsfristen er 20. august. Program og ytterligere informasjon finnes på konferansens hjemmesider.

Les mer og meld deg på.

Tidspunkt: mandag 20. september og tirsdag 21. september
Sted: RICA Nidelven hotell, Trondheim

Konferanse om fagdidaktikk

Karlstads universitet inviterer i mai neste år til NOFA 3 – den tredje nordiske konferansen om fagdidaktikk. Tema for konferansen er komparasjon – utveksling mellom land, fagområder, teorier, metoder, spørsmål og resultat. Det vil bli plenumsforelesninger samt mulighet til å delta i seminargrupper og diskutere fagdidaktiske spørsmål. Blant plenumsforeleserne er Professor Svein Sjøberg (naturvitenskapelig fagdidaktikk, Universitetet i Oslo), Professor Ellen Krogh (forskning på skriving i alle fag, Syddansk Universitet) og Docent Bengt Schüllerquist (samfunnsvitenskapelig fagdidaktikk, Karlstads universitet).

Tidspunkt: 11.-13. mai 2011
Sted: Karlstads universitet, Sverige

Last ned plakat.
Se nettsider med informasjon om program og påmelding.

Nordisk konferanse om skriving og lesing

«Skriv! Les!» er tittelen på den nordiske forskerkonferansen som neste år skal foregå i Stavanger. Konferansen arrangeres av Skrivesenteret i Trondheim og Lesesenteret i Stavanger, og innhenter hovedforedragsholder David Pearson  fra University of California, Berkeley, USA. I tillegg vil blant andre Åsa af Geijerstam (Uppsala Universitetet, Sverige) og Øistein Anmarkrud (Universitetet i Oslo, Norge) gjesteforelese.

Konferansen tar sikte på å skape et møtested for lese- og skriveforskning.
Les mer om konferansen, deltakelse og påmelding.

Tidspunkt: 31. mai-1. juni 2011
Sted: Lesesenteret i Stavanger

Den fjerde nordiske Retorikkonferansen

Den fjerde nordiske Retorikkonferansen går av stabelen denne høsten ved Södertörns Högskola i Sverige. Temaet for konferansen er «retorikk, medier og offentlighet». På programmet finnes blant annet foredragsholderne Johan-Michael Krois (professor ved Humboldt University i Berlin) som skal holde foredraget «Rhetoric of the Image», og Sonja K. Foss (professor ved University of Colorado i Denver) som skal holde foredraget «Constricted and Constructed Potentiality: An Inquiry into Paradigms of Change».

Tidspunkt: 6.– 8. oktober 2010
Sted:
Södertörns Högskola, Sverige

Påmeldingsfrist er 15. august.
Les mer om konferansen her.

Elfenbenstårn eller irrelevans?

«Vår jobb er å tenkje, så skrive, så formidle. I den rekkjefølgja.» Slik avslutter Stephen Walton sin kronikk med tittelen «99 % distrahert» i forrige lørdagsutgave av Klassekampen. Kronikken er et svar til Martin Grüner Larsens oppfordring til norske akademikere om å komme seg ned fra sine elfenbenstårn, og delta i den nye digitale offentligheten som foregår i nettdebatter, på Facebook og på Twitter. Waltons argument – om at akademikernes oppgave er å produsere gode sakprosatekster, og ikke la seg distrahere av de mange stemmene som surrer på det store internettet – kan lett virke treffende for alle oss som bruker en del av arbeidstiden på å aktivt plukke ut de stemmene vi ønsker å høre, og eliminere de irrelevante. Skal man, som Walton spør, virkelig ta seg tid til å twittre om hva man skriver om? Ville det ikke være mer formålsrettet å sette i gang med den faktiske skrivingen?

Hvor irrelevant er Internett? Spørsmålet minner meg om innledningen til kapittelet om USA i min engelskbok fra videregående: America is so vast that whatever you say about it is likely to be true, and the opposite is probably equally true. Bytt ut America med Internett. Verdensveven er både irrelevant og veldig relevant, på samme måte som tilværelsen generelt er full av ting, folk og tanker vi synes er interessante, og ting, folk og tanker vi synes er uinteressante. Spørsmålet er altså egentlig ikke om akademikere bør delta i den nye digitale offentligheten eller ikke, men snarere om akademikere bør forholde seg til ting de synes er irrelevant. Den offentlige debatten – enten vi snakker om den som foregår på internett, på leserbrevsidene i en papiravis, eller på et gatehjørne – styres i stor grad av de som velger å delta i den. Det er altså vi selv som avgjør om den norske offentligheten blir relevant eller ikke. Og dermed er det ikke slik at Stephen Walton må twittre om Harald Eia dersom han velger å twittre.

Kan det hende at Walton har glemt et viktig ledd da han beskrev akademikernes jobb? Ja, det skal tenkes, skrives og formidles, men aller først: Hva skal man tenke på og skrive om? Til hvem skal man formidle? Hvis sakprosa er tekster som skal oppfattes som direkte ytringer om virkeligheten, må ikke da sakprosaforfatteren kunne forventes å være en deltaker i denne virkeligheten? Så får han bestemme selv om han vil tenke på Harald Eia eller noe som oppleves som mindre distraherende.

Les Stephen Waltons kronikk.

Nytt tidsskrift publisert i dag!

Forskningsmiljøet norsk sakprosa er stolt over å presentere det nordiske nettidsskriftet Sakprosa som lanseres i dag. Før jul ble tidsskriftet varslet, med en felles programartikkel av ansvarlig redaktør Johan L. Tønnesson og redaktør av skriftserien, Kjell Lars Berge. I dag publiseres endelig de fem første forskningsartiklene. Forfatterne vi har æren av å presentere i dette årets første utgave er Aslaug Veum, Harald Hornmoen, Andreas Nord, Maja Michelsen og Jon Hellesnes.

Samtidig lanseres også nummer 11 i skriftserien Sakprosa. Det er Harald Hornmoens ferske studie Førti år i forskningens tjeneste. Fremvoksende naturvitenskapelig og medisinsk forskning i A-magasinet og VG i 1966, 1986, 2006.

Hvis du har kommentarer eller artikkelidéer, er du når som helst velkommen til å kontakte redaksjonen eller medlemmer av det nordiske redaksjonsrådet.

Gå til tidsskriftet og skriftserien sakprosa.
God lesing!

Retorikkseminar: Taletreningsspillet fritt ord

Mandag er det igjen klart for retorikkseminar ved Universitetet i Oslo. Karl Henrik Flyums forelesning har tittelen:
«En renessanse for sofistiske øvelser – fra antikk tvetale og tankefloker til det nye Taletreningsspillet fritt ord»

Arbeidet med å utvikle Taletreningsspillet fritt ord ga foredragsholderen en svært endret synsvinkel i lesningen av de eldste kildene til striden mellom sofistene i det gamle Athen. I denne forelesningen blir noen av disse endringene presentert og drøftet. Kildene som vil bli omtalt er særlig Protagoras, Alkidamas, Isokrates og Sokrates.

Tidspunkt: mandag 31. mai kl 12.15-13.30
Sted: Undervisningsrom 3, Georg Sverdrups hus, Blindern i Oslo

Velkommen