Nytt temanummer av tidsskriftet Sakprosa: Valspråk

Temanummer i tidsskriftet Sakprosa, Valspråk

Hva ble sagt under den svenske valgkampen i 2022? Og hvordan ble det sagt?

To uker etter det svenske riksdagsvalget var en gruppe forskere samlet i Gøteborg for å diskutere retoriske og språklige observasjoner fra valgkampen. Mange interessante synspunkter dukket opp. For eksempel ble populisme fremhevet som en retorisk stil hos Kristeligdemokratene, der konstruksjonen av krise viste seg å være ett av flere bærende elementer. En annen presentasjon gjaldt hvordan Miljöpartiet utvidet miljø-begrepet til å omfatte langt mer enn klima og natur. Tilsvarende kom bruk av ord som språk og integrering i riksdagspartienes valgprogrammer opp med temaer knyttet til manglende språkkunnskaper og språk som nøkkelen til å kunne agere som innbygger i Sverige. Et spørsmål som også ble diskutert var hvordan et partis historie blir en kamparena for debatt og hvordan Sverigedemokratenes egen «hvitbok» ble brukt, eller ikke brukt, i den politiske argumentasjonen.

Under symposiet ble det også drøftet om valgbevegelsen virkelig hadde vært så polarisert som den var blitt beskrevet. Svaret var ikke éntydig. I forbindelse med dette ble forholdet mellom politikere og media løftet fram.

Symposiet belyste hvor interessant og viktig forskning om språk og politikk er. Ut fra drøftinger av innflytelsesrike strømninger i forskningsfeltet språk og retorikk kaller vi her forskningsinnretningen for politolingvistikk. Temanummeret Språk och politik som forskningsfält. Språkvetenskapliga och retoriska perspektiv på det svenska valet 2022 gjenspeiler hvordan man kan gjennomføre valgkampanalyse med språklige utgangspunkt. Slik sett er temanummeret et bidrag til forskning om valgkampspråk. Gjennom en innledende oversikt over relevante teorier, metoder og vitenskapelige utfordringer håper vi også å inspirere til videre forskning om språket i politikken.

Vår ambisjon har vært å publisere våre analyser mens de fortsatt er aktuelle og mens valgkampen står friskt i minnet. Derfor offentliggjøres temanummeret nøyaktig ett år etter valgdagen – 11. september.

Redaksjonen i Sakprosa

Diskutér på facebook