Endelig sakprosaprofessor i Sverige

Anna Jungstrand. Foto: Jonathan Knape

Nå er det endelig klart at Anna Jungstrand blir professor i sakprosa ved Linnéuniversitetet i Växjö. Dermed blir hun også Sveriges første sakprosaprofessor.

Sverige har allerede lange tradisjoner med sakprosaforskning. Prosjektet Svensk sakprosa ble gjennomført fra 1996 til 2003 og studerte «det mycket lästa». Det var finlandssvensken Rolf Pipping som i 1938 lanserte sakprosabegrepet. Den gangen var Pipping opptatt av den saklige stilen – «normalprosaen», og sakprosa ble studert med utgangpunkt i tekst- og språkforskning.

Anna Jungstrand disputerte i 2013 ved Stockholms universitet med doktorsavhandlingen Det litterära med reportaget – om litteraritet som journalistisk strategi och etik. Siden det har hun vært virksom både som forfatter og forsker. Hun har arbeidet som litteraturviter ved Mälardalens högskola, og hennes seneste bok, Det dokumentära och litteraturen, ble utgitt i 2020. Det nye professoratet er forankret i et humanistisk og estetisk fagmiljø. Dette representerer altså en mulighet til å undersøke sakprosa ikke bare som «det mycket lästa».

Jungstrand tiltrer stillingen som sakprosaprofessor ved fakultetet for kunst og humaniora i august 2023. Velkommen, Anna!

Mina Ødegård Angeloff

Diskutér på facebook