Hilde Reinertsen har fått fast stilling som førsteamanuensis i sakprosa ved UiO

Foto: Universitetet i Oslo

Nå er det endelig vedtatt at Hilde Reinertsen har fått fast stilling som førsteamanuensis i sakprosa ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo, dette til utvilsom glede for Forskningsmiljøet Norsk Sakprosa og resten av instituttet. Reinertsen er utdannet historiker, og etter hvert har hun også blitt en dokumentforsker av det fremragende slaget. I sin forskning er hun opptatt av hvordan dokumenter skapes og brukes, og hvilken betydning de har for demokratiet og velferdsstaten.  

I hennes doktorgradsavhandling analyserte hun arkivmateriale og offentlige dokumenter fra Norad og Utenriksdepartementet for å forstå hvordan Norge begynte å evaluere bistand på begynnelsen av 1980-tallet. Senere har Reinertsen vært ansatt ved Senter for teknologi, innovasjon og kultur (TIK) ved Universitetet i Oslo. Der leder hun blant annet forskningsprosjektet EVALUNATION, som gransker evalueringsrapporter og deres samfunnsrolle. Vi kan for øvrig anbefale Hilde Reinertsen og Gro Stueland Skorpen sin ganske ferske kronikk i Morgenbladet. Der slår de et slag for at vi må ta evalueringsrapportene på alvor.

En annen sentral del av Reinertsens arbeid har vært å utvikle en tverrfaglig metode for dokumentanalyse som kombinerer historiske, retoriske, sosiologiske og digitale metoder med tilnærminger utviklet innen STS (Science and Technology Studies). Sammen med Kristin Asdal har hun skrevet boka Hvordan gjøre dokumentanalyse (2020) som kom i engelsk utgave på Sage i år med tittelen Doing Document Analysis. A Practice-Oriented Method. Boka gir praktiske råd og rammeverk for å studere dokumentene som vi alltid omgir oss med, men som det tidligere har vært lite interesse for i forskning og undervisning.

Velkommen, Hilde! 

Mina Angeloff

Diskutér på facebook