Podkast: Klart helsespråk er livsviktig

Hender som viser omsorg (Foto: ukjent, CC/fri bruk)

Vi har alle en helse, så hvordan snakker vi om den? Ofte er vi på vårt mest sårbare når vi er pasienter eller pårørende og møter helsespråkets mektige sjangre. Blir språket medisin – eller fremmer det snarere uhelse?

Under koronapandemien fikk kommunikasjonsfolket seg en slags revansje – det ble tydelig for de fleste hvor livsviktig det er med et godt språk rundt helsa vår. Samtidig er det likevel fortsatt meget mulig å bli møtt av en lege som ser mer på PC-en enn på pasienten sin. Og fortsatt er det lite trolig at sjangre som journalen og epikrisen din, eller pakningsvedlegget til medisinen din, gir særlig mening. Hva gjøres fra legestanden for å sikre et språk som vi kan forstå?

Erlend Hem er gjest i SAKLIG! – og ikke umulig den som brenner mest for å utvikle et godt norsk helsespråk. Han er lege, instituttsjef ved Legeforskningsinstituttet og professor i atferdsmedisin ved Universitetet i Oslo. Mellom 2000–2020 var han medisinsk redaktør i Tidsskriftet for Den norske legeforening, blant annet med ansvar for språkspalten. Dessuten er han fagansvarlig for medisinsk språk i Store norske leksikon og leder av Gruppe for norsk medisinsk fagspråk. Her har han blant annet vært redaktør for boka Helsespråk sammen med Magne Nylenna (2021). (Boka kan lastet ned gratis her.) Så hva er et godt helsespråk?

Vi spør også om helsespråk kan bidra til å utjevne sosiale forskjeller og skape mer tillit; hvordan man bør møte pasienter med diffuse plager; Kan Kierkegaard, Hegel og Habermas lære oss noe om helsespråk? Og kan det være det god helse i røyk og karameller?

Hør SAKLIG! om helsespråk:

Se tekstalternativ til episoden

SAKLIG! er en podkast om sakprosa og retorikk fra Forskningsmiljøet Sakprosa ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved universitetet i Oslo. Her ønsker programlederne Johan Tønnesson, professor i sakprosa, og masterstudent i retorikk, Signy Grape, å invitere en gjest eller to til en samtale med utgangspunkt i den prosaen som tar for seg ALT. 

Podkasten kan høres i Spotify, Apple podcasts, fra UiOs nettspiller, eller lastes ned i podkast-appen du bruker til vanlig. 

Signy Grape 

Diskutér på facebook