Podkast: I elfenbenstårnet eller på en åpen agora?

Er forskerne i elfenbenstårnet? (Foto: Daniel Parks)

Det er ikke måte på hva forskningen skal løse av kriser – og da må jo vi “vanlige folk” få innblikk i hva forskerne bruker alle milliardene sine på. De må kommunisere ut! Men gjemmer de seg fortsatt i elfenbenstårnet sitt, eller er de ute og samtaler med folket på en åpen agora? Vi spør i podkasten SAKLIG!: Hva er god forskningskommunikasjon i 2022?   

Denne episoden av SAKLIG! er en kinesisk eske – vi skal både snakke om forskningskommunikasjon og bedrive det – ved å fortelle om funn fra et forskningsprosjekt om forskningsformidling der programleder Johan Tønnesson deltok, sammen med episodens to gjester: Kristian Bjørkdahl, forsker ved Senter for utvikling og miljø ved UiO, og Iris Leikanger, stipendiat ved samme senter, og som skrev masteroppgave om forskningskommunikasjon og brukermedvirkning. 

Er den gode forskningskommunikatøren den engasjerte intellektuelle, som med fargerike fortellinger og metaforbruk vekker entusiasme langt utover fagmiljøet sitt? Men hva med kommunikasjonen om de viktige, men mer nøkterne og smale forskningsfunnene? Og ikke minst, all den kommunikasjonen som bør skje mellom forskningen og andre viktige aktører i samfunnet? Iris forteller om hvordan et brev fra et forskningssenter til et direktorat kan få det til å krible i magen. 

Og hvordan påvirkes kommunikasjonen når forskningen stadig oftere skal kunne dokumentere impact – altså samfunnsnytte? Hva om kravet om brukermedvirkning gjør at forskerne må blidgjøre pengeinteresser? Og hvordan balansere et engasjement med risikoen for at forskningen blir politisert? Trues den akademiske (ytrings)friheten? 

Hør SAKLIG! om forskningskommunikasjon

Se tekststalternativ til episoden.

SAKLIG! er en podkast om sakprosa og retorikk fra Forskningsmiljøet Sakprosa ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved universitetet i Oslo. Her ønsker programlederne Johan Tønnesson, professor i sakprosa, og masterstudent i retorikk, Signy Grape, å invitere en gjest eller to til en samtale med utgangspunkt i den prosaen som tar for seg ALT. 

Podkasten kan høres i Spotify, Apple podcasts, fra UiOs nettspiller, eller lastes ned i podkast-appen du bruker til vanlig. 

Signy Grape 

Diskutér på facebook