Ny sakprosastilling, retorikkstilling og PhD-stipender

Foto: UiO

Det er ikke hver dag (det har faktisk aldri skjedd før) at Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN) ved Universitetet i Oslo lyser ut to førstestillinger og tre PhD-stipend som kan være aktuelle for retorikk-/sakprosaforskere.

Forskningsmiljøet for tekst og retorikk skal ansatte to førsteamanuensiser, én i sakprosa og én i retorikk, samt en stilling som stipendiat innenfor retorikk og språklig kommunikasjon.

Sakset fra utlysningstekstene på Jobbnorge:

Sakprosastillingen

En fast stilling som førsteamanuensis i sakprosa er ledig. Stillingen er tilknyttet fagområdet retorikk og språklig kommunikasjon ILN. Instituttet ønsker gjennom stillingen å styrke og utvikle undervisningen i, forskningen på og formidlingen av sakprosa som fagfelt.

Den som ansettes, skal bidra til undervisningstilbudet i retorikk og språklig kommunikasjon på bachelorprogrammene Nordiske studier, Klart språk og Lektorprogrammet, og på masternivå på studieretningen Retorikk og språklig kommunikasjon og på Lektorprogrammet.

Søknadsfristen er 1. mars 2022.

Les mer om stillingen her.

Retorikkstillingen

En fast stilling som førsteamanuensis i retorikk med særlig vekt på retorisk teori og metode er ledig. Stillingen er tilknyttet fagområdet retorikk og språklig kommunikasjon ved ILN. Instituttet ønsker gjennom stillingen å styrke og utvikle undervisningen i, forskningen på og formidlingen av fagfeltet retorikk med særlig vekt på skriftlig og muntlig retorikk i det moderne samfunnets ulike offentligheter.  

Søknadsfristen er 1. februar 2022.

Les mer om stillingen her.

Doktorgradsstipendiat innenfor retorikk og språklig kommunikasjon

En stilling som stipendiat innenfor retorikk og språklig kommunikasjon er ledig ved ILN. Stipendiaten forventes å bidra til kunnskapsutvikling innen forskningsfeltet Retorikk og språklig kommunikasjon (RETKOM). Særlig velkomment er prosjekter som er knyttet til følgende fagfelt:

– Samtaleanalyse og/eller interaksjonell lingvistikk. ILN har i dag et etablert miljø for forskning i samtaleanalyse og interaksjonell lingvistikk som samarbeider på både nasjonalt, nordisk og internasjonalt nivå. Forskningen har bredt fokus på både hverdagsinteraksjon, flerspråklig interaksjon og institusjonell interaksjon.

– Moderne retorikk. ILN har i dag et voksende miljø for empirisk orientert retorikkforskning. Forskningen fokuserer særlig på offentlig debatt, slik det utspiller seg i et mangfold av arenaer og uttrykksformer, og på retorikk i skolen.

– Skriftkyndighet (literacy) og skriftkultur. På ILN drives det forskning innen skriftkyndighet og skriftkultur med utgangspunkt både i historisk og i nåtidig materiale. Forskningsfeltet strekker seg fra lese- og skrivekyndighet i skolen, både med og uten andrespråkperspektiv, til runeskrift.

Et prosjekt kan knyttes til ett av de tre fagfeltene eller søke å kombinere flere av dem. Prosjektet bør ta utgangspunkt i og/eller ha relevans for nordisk språk, kultur og samfunn.

Søknadsfristen er 28. februar 2022.

Les mer om stillingen her.

Doktorgradsstipendiater, allmenn lingvistikk, flerspråklighet, norsk som andrespråk og/eller retkom

To stillinger som stipendiat (SKO 1017) innenfor fagområdene allmenn lingvistikk, flerspråklighet, norsk som andrespråk og/eller retorikk og språklig kommunikasjon er ledig ved ILN. Søknaden skal beskrive et forskningsprosjekt som er tematisk relevant for forskning ved instituttet innen ett eller flere av fagfeltene allmenn lingvistikk, flerspråklighet, norsk som andrespråk og retorikk og språklig kommunikasjon.

Søknadsfristen er 28. februar 2022.

Les mer om stillingene her.

Diskutér på facebook