Podkast: Klart språk, korona og konspirasjonsteorier

Foto: Mnolte

Klarspråk er i vinden som aldri før, og klarspråkprofessor (og sakprosaprofessor) Johan Tønnesson ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, UiO, har denne høsten måtte kjøpe seg nye joggesko for å rekke fra podkaststudio til podkaststudio for å snakke om hva klart språk kan bety i vår tid.

I podkasten Universitetsplassen, som er produsert av UiO sentralt, var temaet “å ta knekken på konspirasjonsteoriene”, der Tønnesson var gjest sammen med jurist Anine Kierulf, sosiolog Cathrine Holst og religionshistoriker Terje Emberland, med debattleder Fredrik Sjaastad Næss fra Konspirasjonspodden.

Det slås imidlertid fast at det ikke er mulig «å ta knekken» på konspirasjonsteorier – de er nemlig et dypt menneskelig trekk ved vår tenkning: det å stille seg kritisk til overmakten og det å finne opposisjonelle forklaringer på kompliserte spørsmål. Ordet konspirasjon – fra latinske conspiraré, å puste sammen – viser nettopp til ønsket om å være en del av et fellesskap, med en eksklusiv evne og tilgang til å se bak “forhenget” som ikke andre har. 

Hør ekspertpanelet snakke om å motvirke mistillit og utenforskap, om ytringsfrihetens dilemmaer og hvordan vi kan skape et etterrettelighetsregime – en kultur der vi er enige om å være oppriktige og å snakke etterrettelig. Klarspråk, her forstått som symmetrisk kommunikasjon mellom myndighetene og borgerne, kan nettopp dempe mistillit.

Hør episoden her

Gunn Enli, studiedekan ved det Humanistiske fakultetet på UiO, inviterer gjester til en prat på kontoret sitt om høyere utdanning.

I Undervisningsplikten var Tønnesson og Iris Furu, master i retorikk og språklig kommunikasjon og nå forlagsredaktør for sakprosa i Aschehoug, for å snakke om klarspråksstudiets relevans i arbeidslivet.

Tønnesson mottok tidligere i høst UiOs Undervisningspris for 2021 for det nye bachelorprogrammet i klart språk. Så hvordan oppnår man en læringskultur som både verdsetter dialog og samarbeid mellom underviser og student, men også mellom ulike fagfelt og mellom akademia og arbeids- og samfunnsliv?

Furu fortalte om sin erfaring med praksis i studiet og hvordan hun har oversatt det hun lærte til yrket som forlagsredaktør, og Tønnesson om samarbeidet fagmiljøet har hatt med NAV og nå med Folkehelseinstituttet.

Hør episoden her.

Tverrfaglig samarbeid var temaet i NOKUT-podden, en podkast fra NOKUT – Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen – om god praksis i høyere utdanning. I studio hadde Tønnesson med seg student Ottilia Kaufmann fra bachelorprogrammet Klart språk. For hvordan har programmet lykkes i å knytte til seg kunnskap og kontakter fra andre fagmiljøer?

Her ble samarbeidet med juridisk fakultet trukket frem, og prosjektet der klarspråk- og jusstudentene skal samarbeide om å skrive gode lovtekster og NOU-er (Norges offentlige utredninger). Også her ble NAV et tema, der Tønnesson mente trygdeskandalen fra 2019, hvor det kom frem at en rekke personer var blitt uskyldig dømt for trygdesvindel, ble et slags momentum for klart språk i Norge.

Hør episoden her

Signy Grape

Diskutér på facebook