Stig-Börje Asplund og Birgitta Ljung Egeland: När skogsmän läser. Situerade läspraktiker i rörelse

Abstract til Forum for tekstforskning 2021.

Stig-Börje Asplund (foto: Daniel Olausson) og Birgitta Ljung Egeland

Pojkar med arbetarklassbakgrund pekas ofta ut som en grupp med ett bekymmersamt förhållande till läsning. I olika rapporter lyfts därför gruppen också återkommande fram som målgrupp för olika läsfrämjande insatser. Utgångspunkten för sådana insatser har dock varit en syn på läsning där den skönlitterära och tryckta boken utgör normen. De mer informella läspraktiker arbetarpojkar engagerar sig i utanför skolans domäner har inte uppmärksammats tillräckligt, och därför inte heller införlivats i skolans läsundervisning.

Vi kommer att presentera några arbetarmän i den svenska skogsbygden och deras situerade läspraktiker. Med teoretisk och metodologisk utgångpunkt i life history (Bertaux & Thompson, 1997; Goodson, 2013) och local literacies (Barton & Hamilton, 1998/2012) visar vi hur dessa lokala läspraktiker har starka kopplingar till en muntlig berättartradition och kroppsliga aktiviteter som jakt, fiske och skogsbruk. I ljuset av våra resultat kommer vi att diskutera betydelsen av att införliva lokalt förankrade och situerade läspraktiker i en likvärdig läsundervisning som både utmanar och inkluderar.