Catharina Nyström Höög: När platsen blir platt. Tankar kring en utrymningsplan

Abstract til Forum for tekstforskning 2021.

NB! Dette foredraget er dessverre avlyst grunnet uforutsette omstendigheter.

På arbetsplatsen omges vi av texter. Inte bara de texter som vi hanterar i arbetet, utan också skyltar, lappar och information som finns i rummen omkring oss. Forskningstraditionen ”linguistic landscape studies” intresserar sig för den typen av texter, vanligtvis utomhus i stadsmiljö, och vill med hjälp av sociolingvistiska och diskursanalytiska utgångspunkter förstå både det språkliga landskap som skapas och hur människor interagerar med det.

Min konferenspresentation flyttar blicken inomhus och handlar om en typ av texter som vi vanligtvis inte fäster så stor uppmärksamhet vid, utan som finns i bakgrunden på våra arbetsplatser: utrymningsinformation. Inom ramen för ett större projekt om riskkommunikation har vi samlat in skyltar med koppling till risk och utrymning på en högskola och diskuterat dem med människor som ser dem – eller borde se dem – på sin arbetsplats. Vid konferensen kommer jag särskilt att intressera mig för utrymningsplanen, som med sitt fågelperspektiv och sin placering horisontellt på en vägg – alltså i rät vinkel mot det perspektiv den avbildar – erbjuder begriplighetsproblem av både språklig och spatial karaktär.