Lisbeth Elvebakk og Marte Blikstad-Balas: Hvordan utøver lærerstudenter kritisk lesing av multimodale tekster distribuert på sosiale medier?

Abstract til Forum for tekstforskning 2021.

Sosiale medier har skapt nye arenaer for informasjon og samhandling, og har gjort det mulig for hvem som helst å uttrykke sine meninger, delta i samfunnsdebatt og påvirke andre. Teknologien og nettverkskoblingen gir store muligheter for demokratisk deltakelse, men åpner samtidig for lukkede grupper der press og maktstrukturer dominerer. En slik mediesituasjon stiller store og delvis nye krav til tekstkompetanse.

Studien vi vil presentere undersøker hvordan over 50 lærerstudenter utøver sin kompetanse i kritisk tekstlesing. Studentene har gjennomført en omfattende digital survey der de har vurdert troverdighet og pålitelighet i fire multimodale tekster distribuert på sosiale medier (en reklame, et blogginnlegg, en informasjonsside fra NTNU og en video fra politiet), og der de også har begrunnet sine vurderinger.

Vi finner at studentene har relativt snevre strategier for å vurdere tekster, og at viljen til å lese tekstene velvillig er større enn viljen til å lese kritisk. Implikasjoner av at lærerstudenter – som selv skal undervise i kritisk lesing – sliter med å utøve kritiske vurderinger, vil bli diskutert i et demokratiperspektiv.