Karin Milles, Elisabeth Drion og Hanna Söderlund: ”Krossa patriarkatet” – Feministiska broderi(internet)memer som politisk handling

Abstract til Forum for tekstforskning 2021.

Fra venstre: Karin Milles, Elisabeth Drion og Hanna Söderlund (foto: Per Melander)

Internet är en viktig arena för feministisk mobilisering. En memegenre som vuxit under senare år är broderimemet, traditionellt broderade feministiska budskap. Vårt projekt undersöker därför denna genres politiska potential. Hur skapar den feministisk gemenskap, kunskap och handling?
Ett centralt teoretiskt begrepp i vår studie är memer: idéer, stilar och handlingar som sprids via kopiering. Broderierna är del i en feministisk skriftkultur med gemensamma interaktionella, textuella och lexikala mönster. De är designade som inbjudningar till kreativt deltagande och dialog i en feministisk nätverksoffentlighet med kraften att mobilisera.


Vi kommer därför undersöka:
1) mängden broderimemer i feministisk nätverksoffentlighet: vad kännetecknar dem, visuellt och verbalt? Vilka feministiska makrodiskurser aktualiseras?
2) humorns roll. Hur skapas den i skärningspunkten mellan traditionell broderikultur och aktuell debatt?
3) hur ett enskilt populärt broderi utvecklats i samspel med diskussionen om sexuellt samtycke. Vilka aktörer var delaktiga i utvecklingen och vilken roll spelade delningskulturen? Hur byggdes feministisk gemenskap och vilken typ av feministisk handling möjliggjordes?