Johan L. Tønnesson: Inviterer lillestromkommune.no til retorisk medborgerskap?

Abstract til Forum for tekstforskning 2021.

En god kommunal nettside bør tilfredsstille kravene til klart språk: at innbyggerne skal finne det de søker, forstå det de finner og bruke informasjonen til å gjøre det de skal. I Ida Seljeseths avhandling Klart språk og retorisk medborgerskap fra 2019 tilføyes imidlertid et fjerde kriterium for klart språk: at tekster fra myndighetene skal ivareta innbyggernes retoriske medborgerskap, her forstått som deres mulighet for å forstå tekstene på en kritisk måte og kunne utøve retorisk handlekraft innen lokalsamfunnet.

Jeg vil granske nettsiden lillestromkommune.no globalt og med noen lokale innslag for å undersøke a) Hvilke temaer bør være særlig egnet til å fremme innbyggernes demokratiske deltakelse og i hvilken grad utnyttes disse mulighetene? b) I hvilken grad finnes det spor av deliberativ avveining av meninger og perspektiver? c) I hvilken grad kan ulike tekster tenkes å hemme innbyggernes retoriske medborgerskap? Spørsmålene skal besvares gjennom tekstanalyse med støtte i et antall studentarbeider og med vekt på Modelleseres sannsynlige svarende reaksjoner. Analysen skal basere seg på en rekke testsøk med formuleringer utarbeidet i samråd med ansatte og innbyggere i kommunen.