Hanna Sofia Rehnberg og Maria Grafström: ”Innehållet ska sätta VGR på kartan” – en kritisk genreanalys av en regions nyhetskanal

Abstract til Forum for tekstforskning 2021.

Presenteres av Rehnberg.

När Västra Götalandsregionen (VGR) startade den digitala kommunikationskanalen VGRfokus hösten 2017 väckte det uppmärksamhet i medievärlden. Opinionsskribenter hävdade att initiativet innebar ett ”försök att klä om kommunikation och information till journalistik” (Lindeberg 2017) och att det riskerade att ”locka till kritik om etablissemang som försöker ’styra medborgarna’” (Perlenberg 2017).

Syftet med vår studie är att bidra med kunskap om den framväxande genre som VGRfokus kan sägas representera (se t.ex. Ekengren 2018 för fler exempel). Med kritisk genreanalys (Björkvall 2018) som teoretiskt ramverk beskriver och problematiserar vi denna genre. Vi inriktar oss specifikt på vilka affordanser som genren erbjuder för att framställa organisationen och dess verksamhet i en positiv dager, närmare bestämt för att betona det gynnsamma och tona ner det negativa.

Vår analys av 187 VGRfokus-artiklar visar att det journalistiska formatet i många delar tycks lämpa sig väl för varumärkesbyggande kommunikation. Sammanfattningsvis representerar VGR-fokusartiklarna en genre som kan betraktas som en hybrid mellan traditionell myndighetsinformation, journalistik och strategisk kommunikation.