Gunilla Byrman og Asbjørg Westum: Presskonferens online i pandemins tid. Fångad mellan genrekrav och demokratiuppdrag

Abstract til Forum for tekstforskning 2021.

När en kris kommer förväntas ansvariga myndigheter kommunicera med medborgarna och ge information och instruktioner om hur krisen ska hanteras. Under Covidpandemin har Sveriges strategi för medborgarmobilisering varit att hålla presskonferenser där experter från Folkhälsomyndigheten (FHM) uppdaterar om händelseutvecklingen som smittspridning, dödstal, vaccinationer. Presskonferenserna är online och multimodala. Som stöd för sin kommunikation brukar de retoriska verktyg som berättelser, bilder, grafik och siffror. Våra frågor är:

  1. Hur kommunicerar FHM för att skapa trovärdighet?

2. Hur främjar de multimodala verktygen FHM:s budskap på presskonferenserna?

Genom analys av språk och multimodalitet i ljuset av presskonferensers genrekrav ser vi vilka medel som används och hur de används under presskonferenserna. Materialet är ett urval av FHM:s presskonferenser. Berättelser är retoriska medel som kan ha övertygande effekt, men de kan också ha motsatt effekt när de störs av multimodala inslag. Vi kan se en målkonflikt mellan tydlig myndighetskommunikation och statens krav på inkludering av medborgarna och främjande av demokratin, just när informationen ges i presskonferensens form.