Eirik Foss: Bærekraftige stilarter? – muligheter for samlende estetikk i offentlige tekster om økologisk krise

Abstract til Forum for tekstforskning 2021.

NB! Dette foredraget er dessverre avlyst.

I dette paperet vil jeg drøfte den visuelle og auditive estetikkens rolle i det å skape samlende fortellinger om samfunnet i økologisk krise. Jeg legger her til grunn at moderne demokratier som Norge har behov for samlende fortellinger om krisen og samfunnet, for at reell politisk handling skal kunne gjennomføres med demokratisk forankring.

Aktører i offentligheten opprettholder og endrer fortellingene om den økologiske krisen gjennom offentlige tekster. Det estetiske idealet for slike tekster har i løpet av det siste århundret vært i stadig glidning fra sober minimalisme til det fargerike, rytmiske og utprøvende. I lys av denne utviklingen spør jeg hvilken rolle de moderne designpraksisene kan spille i arbeidet med å skape felles fortellinger om samfunnet og den økologiske krisen. Paperet er tenkt som en første sondering til et bredere forskningsprosjekt rundt tematikken. I første omgang konsentrerer jeg meg om begynnende undersøkelser av et utvalg relevante tekster, og en drøfting av hvordan vi best forstår estetikken i disse tekstene, i lys av semiotisk teori.

NB, Foss har dessverre meldt forfall, og dette abstractet vil ikke bli presentert på årets konferanse.