Åtråvärda samer: reseberättelser som affektiv resurs i tidig ursprungsturism – Gustav Westberg og Karin Idevall Hagren

Abstract til Forum for tekstforskning 2021.

Sedan massturismens genomslag har åtrån efter upplevelser utöver det vardagliga fungerat som en central drivkraft. I Norden har samisk kultur varit en kontinuerlig projektionsyta för sådan åtrå (Baglo, 2011; Viken & Müller, 2017). Ursprungsturism väver samman ideologiska och ekonomiska intressen med det känslomässiga (Heller & Duchêne, 2012; Kramvig, 2017), och detta paper belyser hur reseberättelser från Sápmi fungerar som en affektiv praktik i Svenska Turistföreningens årsskrift 1886–1914.

Analysen bygger på Westberg (2021) i sitt intresse för de affektiva subjektspositioner som reseberättelserna afforderar utifrån den föreställda turistens perspektiv. Konkret studerar vi hur aktantroller (Greimas, 1983) upprättar affektiva relationer mellan den svenska turisten och samer. Analysen visar att bruket av aktantroller positionerar turisten genom en delvis motstridig blandning av känslor såsom lust, attraktion, äckel och välbefinnande i relation till det samiska. Dessa affektiva potential, menar vi, har sin klangbotten i den globala kolonialismens affektiva retorik (Spurr, 1993).