– Dette studiet kommer til å sette merker i historien.

Foto: Ola Gamst Sæther/Uniforum

Torsdag 2. september mottar Johan Tønnesson, professor i sakprosa ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier den høythengende Utdanningsprisen for 2021 for arbeidet med det nye bachelorprogrammet Klart språk. Prisen gis for fremragende arbeid med utdanningskvalitet og læringsmiljø. 

I forbindelse med prisutdelingen er det laget en kort video der Tønnesson ble intervjuet, og sitatene hans er hentet derfra.

Glad i studentene 

I Universitetsstyrets begrunnelse for prisen peker de blant annet på et usedvanlig godt læringsmiljøet og en høy grad av medvirkning og samspill med studentene:

“Johan Tønnesson har bygget opp et studietilbud som er nyskapende og tverrfaglig, med en tydelig forskningsforankring, høy relevans og et svært godt læringsmiljø.”

Programmet fikk toppscore i Studiebarometeret over andel studenter som sa de var fornøyde med studiet, blant kun 16 andre av totalt 1700 studieprogram i Norge.

– Jeg tror studentene opplever at jeg ganske fort blir glad i dem. Jeg tror alle er glad i mennesker, men det er mange som glemmer at når de står oppe ved et kateter så er det bare faget som er i hodet på dem. Og så glemmer de at det er noe som skal skje i disse studentene som sitter foran dem.

Et daglig mål for Tønnesson er å kunne diskutere med studentene faglig.

– Jeg har fått lov til å holde sterkt i dette studiet, så å si orkestrert det. Og hvis jeg har engasjementet selv, så er det klart det er lett å vekke det hos studentene også. 

Blitt forbanna av NAV

NAV-skandalen slo ned som en bombe samtidig med at det første klarspråk-kullet begynte høsten 2019. Her ble kjent at flere var blitt uriktig dømt for trygdesvindel, og en av norgeshistoriens største rettsskandaler var et faktum. Tønnesson ble regelrett forbanna da han dagen etter kunne se at saken kun var nevnt nederst med liten skrift på NAV sine nettsider.

– De hadde gjemt bort hele skandalen i noen bitte små formuleringer nederst som gjaldt noen aktualiteter. Det burde ha vært sørgebånd på skrå tvers over på hele NAV.no. Og da sa jeg til studentene: “Nå ble jeg forbanna!”. 

Bygge demokrati

NAV-skandalen ble en vekker for mange om viktigheten av et klart språk, og ga en økt bevissthet om tekstenes makt. 

– Veldig mange har skjønt at myndighetenes kommunikasjon med borgerne er helt avgjørende for å komme seg gjennom en pandemi. – Man må skrive på en måte som inviterer publikum inn til å ikke bare være passive brukere, men som aktive borgere i et samfunn. 

Universitetsstyret pekte også på i sin begrunnelse for pristildelingen den viktige rollen klarspråk har for demokratiet:

“I dette tverrfaglige studiet lærer studentene å formidle offentlig informasjon på en forståelig måte. Dette bidrar til å sikre demokratiet og rettssikkerheten, samtidig som samfunnet sparer tid og penger.”

– Det er store spørsmål. Disse studentene skal simpelthen være ute å bygge demokrati. Dette studiet kommer til å sette merker i historien.

Anerkjennelse av et helt fagmiljø

– Å få denne prisen opplever jeg som en enorm oppmuntring. Og en anerkjennelse av ikke bare det jeg gjør, men det vi gjør i mitt fagmiljø. Jeg sa faktisk for en 6-7 år siden til mine kollegaer at den prisen, den skal vi gjøre oss fortjent til iløpet av noen år. Så jeg hadde til og med drømt litt om det, da.

Torsdag 2. september mottar altså Johan Tønnesson Undervisningsprisen i ærverdige Universitetets aula.

Signy Grape

Diskutér på facebook