Forum for tekstforskning holdes 4.–5. november 2021

4.–5. november 2021 arrangeres forskerkonferansen Forum for tekstforskning, der Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved UiO er årets arrangør. 

Forum för textforskning (FOT) har siden 2005 vært arrangert i Sverige som en årlig samling innen det brede felt av tekstforskning, med fellesforedrag, presentasjon av pågående små og store forskningsprosjekter og paneler. Noe tilsvarende arrangement holdes ikke i Norge, og det er derfor hyggelig at UiO i år kan være vertskap – riktignok heldigitalt på grunn av pandemisituasjonen.

Det overordnede temaet er demokratisk kommunikasjon. Demokratispørsmål er brennbart over hele verden, og pandemien har i tillegg satt noen sentrale demokratispørsmål på spissen. Vi vil sette søkelys på nordisk forskning om demokrati – og da demokrati i hele sin bredde: både fra nasjonalt og lokalt hold, i arbeidslivet, frivillige organisasjoner, fagbevegelse, demokrati i skolen, etc.). I tillegg er vertsuniversitetet UiO i ferd med å starte en større forskningssatsing med overskriften UiO:Demokrati (som videreføring av UiO:Norden.)

Temaet kan romme svært mange undertemaer. Noen forslag er: 

Koronakommunikasjon og klarspråk. Mange i miljøet er involvert i små og større prosjekter om myndighetskommunikasjon under pandemien. Den lange svenske forsknings- og praksistradisjonen i møte med det nå ganske intensiverte norske klarspråkarbeidet (forskning og praksis) gjør klarspråk til et viktig og aktuelt tema i demokratisk perspektiv.

Demokratiets sjangere. Det mangler sjangerkunnskap om en rekke av demokratiets sjangere – for eksempel «høringsinstituttet», der det nå søkes forskningsmidler ved UiO. Sakprosa har tidligere publisert stoff om statsbedrifters årsrapportering og om «scenariet» som offentlig sjanger. Bokprosjektet «Rapporten», om rapporten som sjanger, kan også nevnes. 

Literacyforskning som demokratiforskning. I Norden generelt og Oslo spesielt er det mye forskning innen dette, ikke minst innen utdanningsfeltet, med eksplisitt literacy-innretning. Her vil det forhåpentligvis kunne være bidrag som løfter dette fram som et eget undertema.

Konferansen er åpen for foredrag innen tekstforskning i hele feltets bredde: diskursanalyse, retorikk, skriveforskning, leseforskning, klarspråk, språkteknologi, literacy- og skriftbruksforskning, oversettingsforskning, litterær stilistikk, lesbarhetsforskning, forskning om skolens tekster, myndighets- og markedskommunikasjon – og mye mer.

Konferansen pleier å samle 60–70 forskere, konferansespråket er skandinavisk, og keynotes har oftest vært skandinaver.

Viktige datoer:

15. juni 2021: Siste dag for påmelding for å holde foredrag (abstract må leveres).

1. oktober 2021: Siste dag for påmelding uten presentasjon. 

Påmelding og mer informasjon finnes på egne konferansesider.

Signy Grape

(Foto: Prachatai)

Diskutér på facebook