Sverige får sitt første sakprosaprofessorat

Gjennom et unikt samarbeid mellom Linnéuniversitet, stiftelsen Natur & Kultur, Läromedelsförfattarna og Sveriges Författarförbund, er det nå klart at Sveriges første professor i sakprosa blir en realitet.

I en pressemelding 5. juni skriver de: «Sakprosa […] spelar en avgörande roll för det offentliga samtalet, inte minst i en tid av infodemi och avsiktlig desinformation.»

Til forskjell fra i de andre nordiske landene, har det til nå altså ikke vært et eget forskningsmiljø med en slik innretning mot sakprosa som nå blir initiert – selv om dette har vært etterlyst lenge. Det var først da samarbeidet kom i stand at konkrete planer og finansiering kom på plass, der partene deler på finansieringen på til sammen 7,5 millioner svenske kroner over en femårsperiode.

– God tillgång till fakta att lita på har aldrig varit viktigare för det demokratiska samhällsbygget. I en värld där information ständigt tar nya former är det avgörande att sakprosan utvecklas för att komma igenom bruset. Natur & Kultur har i snart hundra år verkat för att ge orden arenor. Det är både naturligt och med stor stolthet vi, tillsammans med Författarförbundet och Läromedelsförfattarna, är en del i Sveriges första professur i sakprosa, sier Per Almgren, daglig leder av Natur & Kultur.

Professoratet blir lagt til Fakulteten för konst och humaniora ved Linnéuniversitetet og får navnet Natur och Kulturs professur i sakprosa. Planen er at stillingen skal utlyses til høsten og besettes innen høstsemesteret 2022.

– Kunskap är den bästa basen att bygga argument och samhälle på. Men den talar inte för sig själv. Språket som bär kunskapen framåt behöver omsorg för att fungera med den kommunikativa kraft som är nödvändig, för att bli meningsskapande och leda till ett gott människoblivande, kunskapsbaserad handling och en gemensam bas för samhällsbygget. Det är på tiden att den får den forskningsinriktade uppmärksamhet som bildar bas för utveckling av kunnande kring sakprosans villkor och möjligheter, sier Linnéuniversitetets rektor Peter Aronsson i samme pressemelding.

Vi gleder oss til å se hvem som blir vår nye kollega på Linné-universitetet!

Signy Grape

(Foto: Läromedelsförfattarna)

Diskutér på facebook