Med klarspråk gjennom viruståken

Foto: Adam Niescioruk

 

Hvis myndighetene overhodet ikke hadde brydd seg om klarspråk, ville 2020 blitt mer kaotisk. Forskjellen på klart og tåkete språk kan bety uhyggelig mye. Pandemien har vist oss at det er nok å ta tak i, selv når mange er med på dugnaden.

Hva betyr ordene for folk og hvordan tolker de dem?

La oss kaste et blikk på regjeringens koronaregler fra pressekonferansen 2. desember i år. Folk er lei av å være hjemme. De er spente på om restriksjonene letter snart, men statsminister Erna Solberg er nøktern:

Du må fortsatt begrense det totale antallet mennesker du har sosial kontakt med gjennom hele perioden, og ikke minst i førjulstiden.[1]

Vi skjønner hva hun vil, men det er fortsatt rom for tolkning. Hvis de mest engstelige isolerer seg og de fryktløse slapper av, kan konflikter og mistenksomhet vokse. Oslo hadde noen superspredere med veldig mange kontakter. Derfor valgte byrådslederen 29. oktober å be folk holde seg til ti sosiale kontakter i uken,[2] og han forvandlet en oppfordring til et påbud om munnbind på T-banen. Det virket. Små ord kan gjøre stor forskjell.

Vi går tilbake til statsministeren 2. desember. Alle lurer på hvor mange gjester de kan ha i juleselskap, og nå kommer svaret:

På to av dagene åpner vi for inntil 10 gjester. Det betyr altså inntil 10 gjester på julaften og nyttårsaften, eller to andre dager som man velger selv i løpet av perioden.[3]

Nå åpner Regjeringen altså for ti gjester og to dager. Tolkningsrommet må begrenses. For noen måneder siden var det flere anbefalinger i omløp. I dagligtale er anbefalinger noe man får fra velmenende mennesker, men ikke noe man trenger å rette seg etter. Nå er det flere regler og påbud. Nyansene er tydelige under pandemien.

På klarspråkstudiet lærer vi å lytte etter hvilke stemmer som kommer til orde i det som skrives og sies, og å arbeide for at flere stemmer og perspektiver kommer til syne. Når myndighetspersoner tar seg tid til å komme med konkrete eksempler, og besvarer spørsmål som mange lurer på, fungerer det som en måte å gi flere stemmer muligheten til å bli hørt.

Regjeringens pressekonferanser  er blitt en helt egen sjanger formet av det problemet som vi står overfor. Klarspråkstudenter trener på å forutse språklige fallgruver og velge virksomme ord med omhu. Vi lærer metoder for å teste hvordan folk forstår det de hører og leser, og vi luker og rydder i tekster som trenger å tre tydeligere frem fra tåken.

Hva kan folk gjøre, har de innflytelse eller føler de avmakt?

Forestill deg Erna Solberg en gang til. Nå er hun kommet til smittevernet under selve jule- og nyttårsselskapet. Hvordan skal folk innrette seg?

Det må alltid være minst en meters avstand mellom alle som ellers ikke bor sammen. Dette gjelder både når man sitter til bords, når gavene deles ut og når julekakene kommer fram. Klarer du ikke å gjennomføre juleselskapet med minst en meters avstand hvis du inviterer 10 gjester, må du invitere færre. [4]

Hvor stort kan selskapet være? Hvordan kan det beskrives uten tåkeslør? Mange kan invitere omtrent halvparten så mange som de pleier, eller rydde plass til et dobbelt så langt bord. Spisebordet som hadde god plass til åtte på nyttårsaften i fjor, tar altså ikke mer enn fire i år. Nå er det store villaer og doble stuer som gjelder. Folk som bor trangt, har rett og slett lite å by på i desember 2020.

Om folk klarer å gjennomføre juleselskap høres ut som et personlig valg når statsministeren snakker. En uke senere sier byrådslederen i Oslo, Raymond Johansen, at koronaepidemien er blitt et klassespørsmål. Han snakker om at folk som bor trangt oftere blir smittet.[5]

På klarspråkstudiet får vi et skarpere blikk for hvordan tekster demonstrerer eller skjuler makt. Vi øver oss på å skjønne hvilke tekstkulturer vi er en del av. Tåkete og dårlig språk kan skape avmakt og motløshet på mange måter. Det er ikke nok at innholdet i en tekst er formulert i en forståelig form med vanlige ord. Erna og Raymond rammer inn forestillingen om smittevern i julen nokså forskjellig.

Finner folk det de leter etter, eller står de utenfor?

De som ikke kunne følge pressekonferansen 2. desember leter gjerne etter siste koronanytt på nettsider. Regjeringen har satset mye på pressekonferansene. De har latt nettaviser og TV-kanaler gjøre stoffet tilgjengelig og kartlegge folks behov for avklaringer.  Regjeringen har en temaside [6] som linker til skriftlige tekster, men er avhengig av at journalister tolker og presenterer informasjonen riktig. Folkehelseinstituttet har detaljer om regjeringens råd på sine sider uken etter. [7] Koronatekstene ser ut til å utvikle seg i sløyfer fra regjeringens pressekonferanser via nettaviser, kommentarfelt, oppklarende intervjuer og folkehelseinstituttets smittevernråd. Den som vil følge med, må henge på.

Vi klarspråkstudenter lærer  hvordan tekster kan organiseres og forbedres slik at de blir enkle å finne frem i. Vi lærer å ta grep som gjør det lettere for leserne å følge den røde tråden. Noen tankerekker er det lett å gå seg vill i, mens andre er gode å følge hele veien.

Både klarspråk og tåkespråk har makt

Hvis ordene myndighetene bruker er uklare, blir det vanskelig å være solidarisk.

Hvis noen ikke vet hva som skal gjøres, føler de seg avmektige, og kan lettere miste motet.

Hvis informasjon om korona er vanskelig å finne, blir noen holdt utenfor. Da skulker de dugnaden uten å ville det, og kan faktisk risikere å dø av det.

Alle typer språkbruk kan gi makt og innflytelse. Tåkete språk har dessverre en særlig evne til å skape splid og avmakt, også når det ikke er hensikten. Klarspråk har som formål å bidra til at folk finner det de leter etter, forstår det de finner og kan bruke informasjonen til å gjøre det som trengs for å ta vare på seg selv og fellesskapet.

 

Av: Helle Beer Urheim

 

 

[1] https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ma-ha-smitteverntiltak-ogsa-i-julen/id2788526/

[2] https://www.aftenposten.no/norge/i/zggrM1/oslo-innfoerer-sosiale-bobler

[4] Pressemelding 165/20: Må ha smitteverntiltak også i julen. 02.12.2020. https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ma-ha-smitteverntiltak-ogsa-i-julen/id2788526/

[5] Pressekonferanse om koronasituasjonen i Oslo 10. desember. 10.12.2020. https://youtube/DlFk8DE8hoQ

[6] Temaside: Koronasituasjonen. https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/id2692388/

[7] FHIs smittevernråd for en trygg julefeiring. 10.12.2020. https://www.fhi.no/nyheter/2020/fhis-smittevernrad-for-en-trygg-julefeiring/

 

Diskutér på facebook