Høstens sakprosautgivelser

Foto: Tamarcus Brown

Høstens utgivelser av sakprosa spenner vidt, og nedenfor følger et utvalg av nye bidrag fra tekstforskning, historie, politikk, digitaliseringens samfunnsmessige konsekvenser og flere andre felt innafor sakprosauniverset. At vi tilbys tekster som forteller oss noe om den virkeligheten vi både er skapere av, og til dels er prisgitt å leve under, er både prisverdig og nødvendig i en verden som tilbyr enkle sannheter i komplekse situasjoner.

Vi finner for eksempel hjelp til å bevisstgjøre oss følelsenes makt, og for de som ennå ikke har kommet til kapittelet «Indignasjon» i Å komme til orde, så løfter Anders Johansen fram vreden som den overlevelses-mekanismen den er. De av oss som feiler når det kommer til å være cool, calm and collected, fortjener innsikt i at akkurat dét ikke nødvendigvis er det rette følelsesuttrykket til enhver tid! Noe som kan få fram vreden for noen og enhver (men så flinke vi er til å skjule det?), er baksiden av digitaliseringsprosjektet vi alle er en del av, og som trenger inn i hver en krik og krok av tilværelsen. Men blir det igjen for mørkt, så kan vi søke mot jordas lysere gleder, og gi oss det naturfaglige universet i vold. Eller det historiske som hjelper oss med å holde øye på de lange linjene, og som minner oss om vår forgjengelighet. Her er også bøker om samfunnet som kombinerer de lange linjene med dagens tilstand, og hjelper oss med perspektiver på samtiden. Å komme inn i sakens prosa kan være starten på en mer åpen og kritisk lesning av all slags tekster, og retorikk som metode byr på mer i samme gate. Så må det jo alltid være noe for de minste blant oss.

Forslagene er hentet fra NFFOs lister over høstens utgivelser, sjekk her og her for flere titler. Med ønske om leselyst i ro og fred – god sakprosahøst!

 

Følelser, seksualitet og tankens kraft:

Tone Normann-Eide
Følelser. Kjennetegn, funksjon og vrangsider 

Følelser – kjennetegn, funksjon og vrangsider utforsker 12 av våre mest sentrale følelser ut ifra sentrale teorier, forskning og klinisk praksis der menneskets følelsesliv står i sentrum. Du lærer hvordan følelser – eller mangel på følelser – kan styre menneskers hverdag, deres relasjoner og sosiale liv.
https://www.cappelendamm.no/folelser-tone-normann-eide-9788202616618

Øystein Nilsen
Zygmunt Bauman. Aggresjon på avveier

I boka tas det utgangspunkt i et påtrengende fenomen i dag, aggresjon på avveier, forstått som en form for mer retningsløs og flytende aggresjon med mange irrasjonelle innslag, illustrert gjennom ungdom og utagerende aggresjon, netthets, og høyrepopulisme og høyreekstremisme og aggresjon. Slike fenomener fortolkes ut fra Baumans sosiologi og det inngår også psykoanalytiske fortolkninger, som et supplement og korrektiv til fortolkninger ut fra Bauman.
https://www.cappelendammundervisning.no/zygmunt-bauman-oystein-nilsen-9788202681234

Anne Hilde Vassbø Hagen og Jan Reidar Stiegler
De seks store følelsene. Hvordan følelsene styrer deg mer enn du aner

Boka forteller om hvordan følelsene virker, og om hvordan de kan være en enorm ressurs for deg. Forfatterne hjelper deg til å finne frem til hvorfor du reagerer med de følelsene du gjør, og hva det egentlig handler om når du for eksempel blir sint. Når du forstår hvorfor du reagerer følelsesmessig som du gjør i ulike situasjoner, blir du bedre til å håndtere situasjonene du står i, og også bedre til å tolke hvorfor andre oppfører seg som de gjør. Boka har en rekke gjenkjennelige historier fra hverdagslivet, og er skrevet med stor innsikt av de to erfarne psykologene Anne Hilde Vassbø Hagen og Jan Reidar Stiegler.
http://www.kagge.no/index.cfm?tmpl=butikk&a=product_inline&b_kid=1195672&b_id=1742348

Bjørn Roar Vassnes
Tankens fallgruver

Vi har aldri hatt mer informasjon tilgjengelig – men er vi blitt klokere? Tvert imot, vil mange si. Men dette skyldes ikke bare fake news og sosiale media: Ifølge Bjørn Vassnes ligger den viktigste grunnen til at vi blir lurt, i oss selv. Vassnes’ bok er en «reiseguide» gjennom dette landskapet. Den viser hvordan tankefeller preger alle dagens viktige debatter – om klima, migrasjon, nye pandemier, etc.
https://www.cappelendamm.no/_tankens-fallgruver-bjorn-roar-vassnes-9788202677343

Michel Foucault
Seksualitetens historie – bind fire. Kjødets bekjennelser
Bind 4 av Seksualitetens historie

Selv om Foucault ikke helt fikk fullført dette siste bindet av Seksualitetens historie, er likevel teksten så gjennomarbeidet at den gir et godt bilde av Foucaults oppfatning av kjønnsforståelsen i den epoken som lå mellom den den greske og romerske tenkningen (som han behandlet i Bind 2 og 3) og den moderne vitenskapen om seksualitet (som han skrev om i Bind 1). Espen Schaanning har oversatt boken og skrevet et lengre etterord. Han er professor i Idéhistorie ved Universitetet i Oslo, har fransk doktorgrad i filosofi, og en norsk doktorgrad i idéhistorie om Michel Foucault som vitenshistoriker
https://www.pax.no/seksualitetens-historie-4-kjoedets-bekjennelser.6308950-328648.html

Digitalisering og media as the message:

Sharam Alghasi, Elisabeth Eide og Anne Hege Simonsen
Hvem er “vi” nå? 

Boka handler om identitet og tilhørighet og dynamikken disse «størrelsene» skaper i den norske offentligheten. Primært settes søkelyset på mediene i møte med migrasjon. I boka presenteres analyser av medieutviklingen på flere områder, samt medierepresentasjon av minoriteter med vekt på hvilke tema som tas opp, hvilke stemmer som kommer til uttrykk og innen ulike sjangre.
https://www.cappelendammundervisning.no/_hvem-er-vi-na-9788202562670

Marte Blikstad-Balas, Per Kornhall og Jenny Maria Nilsson
Det store digitaliseringseksperimentet i skolen 

Digitalisering i skolan är en fråga som väcker starka känslor. Svärmisk teknikromantik möter domedagsprofetior om att vi förslavas av våra skärmar. Ofta kretsar debatten kring ordet framtiden, trots att datorerna funnits i våra skolor i flera decennier. Det är hög tid att utvärdera digitaliseringen i skolan. Boken Omstart för skolans digitalisering ger insikter kring vad som gått fel, hur vi kan göra för att återge lärarna och eleverna den makt som försvunnit ut i cyberrymden, samt visar på ett mer nyanserat och relevant sätt att förhålla sig till en vår tids mest omvälvande frågor.
https://www.nok.se/titlar/akademisk-pedagogik/digitaliseringen-av-skolan/

Bår Stenvik
Det store spillet. Hvordan overleve i algoritmenes tidsalder – en håndbok for mennesker og samfunn

Systemene velger hva vi skal oppleve og kjøpe, og bestemmer hvordan vi kommuniserer. Hvor redde skal vi være, og hva slags historisk veiskille er det vi står oppe i akkurat nå? Lever vi akkurat nå midt i tidenes største dugnad, er vi på en fest med ubudne gjester – eller er vi omgitt av demoner?
https://www.cappelendamm.no/_det-store-spillet-bar-stenvik-9788202661380

Hans-Magnus Ystgaard
Noreply. Om en samfunnskontrakt som smuldrer

Så å si daglig mottar vi e-post fra noen med fornavnet Noreply. Meldingene er sendt av en maskin og kan ikke besvares. Når man likevel ønsker en dialog, sluses man gjerne til en informasjonsrobot eller en nettside med «ofte stilte spørsmål». I denne boka skildrer Hans-Magnus Ystgaard en utmattende korrespondanse med Folkeregisteret idet han skal melde flytting for sin pleietrengende sønn. Og mens forfatteren baler med byråkratiet, faller han på isen og skader seg. Nå blir han selv pleietrengende, og møtet med helsevesenet får ham til å reflektere over betydningen av tillit. Tillit er viktig, og ikke bare når man er helt avhengig av andre. Det er selve fundamentet i samfunnskontrakten. Men hva skjer med denne tilliten når vi slutter å snakke sammen?
https://spartacus.no/boker/noreply

Shoshana Zuboff
Overvåkningskapitalismens tidsalder. Kampen for en menneskelig framtid ved maktens nye frontlinje

Enorm rigdom og magt er i dag koncentreret i nye markeder, hvor overvågning af og forudsigelser om vores adfærd bliver købt og solgt. Shoshana Zuboff betegner fænomenet overvågningskapitalisme og kalder det for en lige så stor omvæltning af den menneskelige tilværelse i dag, som den industrielle revolution var det i det 20. århundrede. Der er tale om en hidtil uset magtkonstellation karakteriseret ved ekstreme koncentrationer af viden uden demokratisk tilsyn – og prisen er vores frihed. Med begrænset modstand fra lovgivning og samfund truer overvågningskapitalismen vores nutid og vil dominere vores fremtid – hvis vi tillader det.
https://butik.information.dk/products/oervagningskapitalismens-tidsalder

Hilde Nagell
Digital revolusjon

På den ene siden gjør teknologi livende våre mer spennende og rike. Samtidig kan den skape økonomiske forskjeller verden aldri har sett maken til. Teknologiselskapene utvikler stadig mer avanserte former for kunstig intelligens som kan løse sentrale oppgaver, men også true friheten vår mer fundamentalt enn noen gang i historien. I Digital revolusjon. Hvordan ta makten og friheten tilbake viser Hilde Nagell hvordan det er mulig å ta kontrollen tilbake til folk flest og til demokratiet. Hun har snakket med politikere, filosofer, fagforeningsfolk og teknologer, og lanserer til slutt en nordisk modell for digitalisering og deling av data.
https://respublica.no/produkter/digitalrevolusjon/

Naturvitenskap:

Hjørdis Bakke
Ode til insektene

Hvorfor har vepsen gule striper? Hvorfor er marihøna rød? Noen insekter lever under vann, og andre lever i huset ditt. Visste du at maur samarbeider med bladlus, eller at bier snakker sammen? Insektene er langt mer kompliserte skapninger enn man skulle tro. Hvis insekter er det verste du vet, er dette boka for deg også. Kanskje vil du få et nytt syn på disse uunnværlige skapningene.
http://disforlag.no/

Anne Sverdrup-Thygeson
På naturens skuldre. Hvordan ti millioner arter redder livet ditt

På engasjerende vis forteller Anne Sverdrup-Thygeson spennende og tankevekkende fortellinger om naturen. Forfatteren tar oss med ut i regnskogen, der orkidebiene lager parfyme og pollinerer nøttene du spiser i jula. Inn i den svale skyggen under bygatenes store trær, de som gjør at vi trenger mindre luftkjøling. Ned i skyttergravene der soldatene brukte selvlysende sopp som lykt i måneløse netter. Vi får lese om trær i gammelskogen som gir oss kreftmedisin og isfuglen som inspirerte konstruksjonen av lyntog. Men også om hvordan vår framferd kan sette alt dette i fare. For i vår evne til å utnytte naturen, ligger også risikoen for å undergrave vårt eget livsgrunnlag. Vi snakker i dag om en naturkrise, der arter trues og levesteder forsvinner – en krise like akutt og alvorlig som klimakrisen. Skal vi sikre vår egen framtid, må vi endre måten vi lever på. Vi må lære oss å spille på lag med naturen
http://www.kagge.no/index.cfm?tmpl=butikk&a=product_inline&&b_kid=1069038&b_id=1745314


Tekstvitenskap:

Kristin Asdal og Hilde Reinertsen
Hvordan gjøre dokumentanalyse?

Dokumenter er overalt – de er viktige i samfunnsliv, arbeidsliv, næringsliv og hverdagsliv. Likevel forblir de ofte en ubrukt ressurs for studenter og forskere. Denne boka viser hvordan du kan utnytte det rike potensialet som ligger i dokumentene. Hvordan gjøre dokumentanalyse fungerer som en metodisk verktøykasse som gjør det mulig å kombinere tekstanalyse, arkivstudier, intervjuer, feltarbeid og digitale metoder
https://www.cappelendammundervisning.no/_hvordan-gjore-dokumentanalyse-kristin-asdal-hilde-reinertsen-9788202543631 

Mette Bengtsson (red.), Kristine Marie Berg (red.) og Stefan Iversen (red.)
Retorik og metode

Retorik og metode handler om de måder, hvorpå man undersøger retorisk kommunikation. Vores fælles samtaler forandrer sig hastigt i disse år, og den stigende kompleksitet kalder på nye, tidssvarende tilgange. Retorik og metode består af 12 kapitler, der hver præsenterer og diskuterer en aktuel metode. Blandt de metoder, der behandles, er digital tekstanalyse, tænkehøjt-læsning, interviewstudier, aktionsforskning, etnografisk feltarbejde, digital issue mapping og nærlæsning. Kapitlerne placerer metoden historisk, fremlægger dens vigtigste antagelser og greb og anvender den til at undersøge et nyere materiale.
https://samfundslitteratur.dk/bog/retorik-og-metode

Marte Blikstad-Balaas og Johan Tønnesson
Inn i sakens prosa

Ofte blir sakprosa enten betraktet som virkemidler eller saksforhold. Inn i sakens prosa gjør deg i stand til å se samspillet mellom form og innhold. Dessuten gir boka innblikk i hvilke underliggende premisser ulike tekster bygger på, og hvilke interesser tekstene fremmer. Slik kan du ta informerte valg om hvorvidt du aksepterer disse premissene eller ei. Boka gir en innføring i tekstanalyse gjennom en rekke eksempler. Forfatterne presenterer verktøy til å forstå sjangrer og teksttyper, kontekst og leserkontrakt, modaliteter, resepsjon, metaforbruk, modellesere og intertekstualitet
https://www.universitetsforlaget.no/inn-i-sakens-prosa

Øyvind Pålshaugen
Kulturvitenskapenes språk – Kritisk vitenskapteori for samfunnsvitere og humanister

Denne boka retter søkelyset mot vitenskapsteoretiske spørsmål knyttet til bruken av språket som middel til å uttrykke erkjennelse. Lykkes vi under skrivearbeidet med å uttrykke ny erkjennelse? Eller bidrar egentyngden av kulturvitenskapenes språk til at vi, uten helt å merke det, resirkulerer kjente vitenskapelige sannheter – og uerkjente vitenskapelige myter? Fører vi ordet selv, eller lar vi oss forføre av språket? Boka gir ingen svar; hensikten er å øke leserens problembevissthet, slik at man står bedre rustet til selv å finne nye løsninger mens man skriver – altså når man skaper vitenskap.
https://scandinavianacademicpress.no/boker/kulturvitenskapenes-sprak

Og om ikke tekst som vitenskap, så tekst som skapelse:

Neil Gaiman
Kunsten å være kreativ

En unik inspirasjonsbok fra mesterfortelleren og kultforfatteren Neil Gaiman som en gang sa at verden alltid synes lysere når du nettopp har skapt noe som ikke var der tidligere. Denne lille boka er født av den visjonen. Kunsten å være kreativ er en samling av taler, dikt og kreative manifester og utforsker hvordan det å lese, fantasere og skape kan endre verden. «Det ene som du har som ingen andre har, er DEG. Din stemme, ditt hode, din historie, din visjon. Så skriv og tegn og bygg og spill og dans og lev slik som bare DU kan.
https://www.vigmostadbjorke.no/Kunsten-%C3%A5-v%C3%A6re-kreativ-din-fantasi-kan-forandre-verden/I9788241950704

Arbeids- og samfunnsliv:

Eivind Falkum
Makt og opposisjon i arbeidslivet

Makt og opposisjon i arbeidslivet tar utgangspunkt i det norske arbeidslivet som kontekst for måter å organisere og lede virksomheter på. Det er da også den inngående kunnskapen om arbeidslivet i Norge, som skiller denne læreboken fra andre bøker på feltet. Forfatteren har gjennom mange år vært en av Norges fremste arbeidslivsforskere, med omfattende erfaring fra, og innsikt i, store private selskaper og offentlige virksomheter. I denne boken tar han for seg ulike teorier om organisasjon, makt og ledelse, og knytter disse til empirisk arbeidslivskunnskap i Norge. Hvordan påvirkes ledelse og organisasjon av de muligheter og begrensninger som styrer det norske arbeidslivet?
https://www.cappelendammundervisning.no/_makt-og-opposisjon-i-arbeidslivet-eivind-falkum-9788202635428

Pål Veiden
Max Weber
I år er det 100 år siden Webers død. Hva betyr han i dag for analysen av det moderne samfunn? I denne boken blir Webers tenkning introdusert og fortolket opp mot aktuelle perspektiver, også inkludert betraktninger om samfunnsvitenskapenes metoder og etikk.
https://www.cappelendamm.no/_max-weber-pal-veiden-9788202524838

Solveig Osborg Ose, Hans Jacob Busch
HMS i offentlig sektor – Forebygging av sykefravær og tidlig avgang fra arbeidslivet

Det er helt andre risikofaktorer for ansattes helse og velferd i offentlig sektor, og særlig i de kvinnedominerte yrkene. Det er derfor behov for å tenke nytt om HMS i offentlig sektor, og særlig på arbeidsplasser der oppgavene tilsier at de ansatte eksponeres for folk. Dette er i seg selv ikke helseskadelig, men det kan bli det. Det høye sykefraværet tyder på at HMS-arbeidet ikke fungerer godt nok, og at det er mye arbeidsrelatert sykefravær som det ikke arbeides med å forebygge i tilstrekkelig grad.
https://www.gyldendal.no/faglitteratur/arbeidsliv/hms-arbeidsmiljoe/hms-i-offentlig-sektor/p-820172-no/

Knut Kolnar
Å leve på lånt begjær: Beretninger om det forbrukende mennesket

I ulike filosofiske beretninger belyses velstandens paradoks: hvorfor så mange opplever livet som relativt meningsløst, halvtomt, strevsomt, og uten gnistrende klarhet og dyp eksistensiell fylde, når alle forutsetninger for det gode liv i prinsippet er til stede.
Vår trang til uhensiktsmessig sammenligning blir forsterket gjennom reklamen, populærkulturen og våre sosiale medier. «De intime fremmede» gir retning på våre begjær og aspirasjoner og forteller oss hvor listen for våre forventninger til livet bør ligge.
https://www.fagbokforlaget.no/%C3%85-leve-p%C3%A5-l%C3%A5nt-begj%C3%A6r/I9788245018646

Ola Morris Innset
Markedsvendingen: Nyliberalismens historie i Norge

Nyliberalistiske tenkere utviklet allerede i mellomkrigstida teorier om den sterke statens rolle i et moderne markedssamfunn. Etter 1970-tallets økonomiske kriser økte disse ideene i popularitet, men som denne boken viser, var endringene i Norge i liten grad drevet av ideologi. Likevel ble det innført markedsstyring i den makroøkonomiske politikken, samtidig som offentlig sektor ble forsøkt organisert etter markedsprinsipper. Hvorfor skjedde dette? Omdannelsen av Norge til et markedssamfunn er blitt misforstått, karikert og til og med benektet. Markedsvendingen – Nyliberalismens historie i Norge gir en nyansert framstilling av hva som skjedde, hvordan det skjedde, og hvorfor det skjedde.
https://www.fagbokforlaget.no/Markedsvendingen/I9788245031966

Politikk:

Johan Christensen og Cathrine Holst
Ekspertenes inntog

Denne boka skildrer et stadig mer eksperttungt politisk system og et demokrati i endring: Politikk settes ut til fagorganer, sivilsamfunnet profesjonaliseres, det blir stadig flere ekspertutvalg, og tenketanker og konsulentselskaper får i økende grad sette politisk agenda. Hva skjer med den norske samfunnsmodellen når mer av politikkutformingen overlates til ekspertene? Er folkestyret i ferd med å erstattes av et «ekspertokrati»? Hvordan kan man på best mulig måte forene demokratiske hensyn og ideen om en kunnskapsbasert politikk?
https://www.universitetsforlaget.no/ekspertenes-inntog

Benjamin de Carvalho og Halvard Leira
hva er INTERNASJONAL POLITIKK

Begrepet internasjonal politikk brukes både om hendelser og prosesser i verden rundt oss – og om studiet av disse. Faget dekker åpenbare temaer som krig, handel og diplomati, men det tar også for seg mer hverdagslige fenomener som turisme, innvandring og hvordan enkeltindivider påvirkes av globaliseringen. Denne boka presenterer de viktigste perspektivene, teoriene og debattene innen faget. Den har som mål å gjøre leseren mer nysgjerrig på og bedre rustet til å reflektere over både samtidige og historiske internasjonale politiske hendelser.
https://www.universitetsforlaget.no/hva-er-internasjonal-politikk

Historie:

Anne Eriksen
Livets læremester. Historiske kunnskapstradisjoner i Norge 1650-1840

Denne boken presenterer noe av historieskrivingens sammensatte mangfold fra midten av 1600-tallet til begynnelsen av 1800-tallet. I tillegg understreker den tette forbindelser til sentrale europeiske kunnskapstradisjoner. Selv om flertallet av forfatterne befant seg i de nordlige delene av det danske riket – det vil si i Norge – er ikke arbeidene deres provinsielle eller preget av intellektuell isolasjon. Tvert imot sprang de ut av felles europeiske tradisjoner for historieskriving
https://www.pax.no/livets-laeremester-historiske-kunnskapstradisjoner-1650-1840.6313262-351996.html

Iselin Theien
Damene i Fiolveien: En historie om norske husmødre 

I første halvdel av 1900-tallet fikk kvinner flest status som husmødre så snart de giftet seg, men det betød ikke at de lot seg begrense til et liv innenfor husets fire vegger. I hele Norge fantes det mange kvinneforeninger der husmødrene gjennom frivillig innsats kunne være med å bygge samfunnet rundt seg. Forfatter Iselin Theien følger husmødrene i en kvinneforening på Simensbråten i Oslo, og forteller deres historie gjennom 80 år.
https://respublica.no/produkter/damene-i-fiolveien/

Dag Hundstad (red.), Svein Ivar Angell, Knut Dørum og John Ragnar Myking
Kvifor vart det slik? Norsk historie for lærarutdanning

Forminga av Noreg som stat og nasjon er sentrale tema i boka. Medan det i dag kan arta seg som opplagt at det skulle dannast ein norsk stat på det territoriet vi kjenner som norsk, viser forfattarane at denne utviklinga langt frå var noko sjølvfølge. Nøkkelomgrep som nasjonsbygging, modernisering og demokratisering synleggjer korleis det moderne Noreg har vorte til. Eksempel på historiebruk og historisk forståing knyt innhaldet til historiedidaktikken. Boka inneheld òg arbeidsoppgåver som kan brukast i undervisning.
https://www.cappelendamm.no/_kvifor-vart-det-slik-9788202517502

Anne Lise Ellingsæter, Aksel Hatland, Per Haave, Steinar Stjernø
Den nye velferdsstatens historie – Ekspansjon og omdanning etter 1966

I boka presenteres ny, samlet kunnskap om de mange og sammensatte sidene ved velferdsstatens utvikling etter folketrygdreformen i 1966, og om hvordan velferdsstaten har endret livsvilkårene for familier og individer.
https://www.gyldendal.no/faglitteratur/samfunnsfag/statsvitenskap/den-nye-velferdsstatens-historie/p-812773-no/

Mona Ringvej
Landet mot nord. 1000 år. 22 personer. Én historie

Hvem formet Norge? Hvilke skikkelser har satt sitt preg på historien og kulturen vår? Hvordan ble dette langstrakte landet Norge slik vi kjenner det? For å svare på dette, dukker Mona Ringvej ned på individnivå og leter frem historiene til 22 nordmenn som enten har beveget eller er blitt beveget av historiens gang. Noen er kjente, andre helt ukjente – men de trer frem i kildene som individer med forlokkende lovnader om at de kan røpe hemmeligheter og glemte erfaringer. Eller de viser hvordan skjellsettende, historiske hendelser kan ha virket inn i enkeltmenneskenes liv
https://spartacus.no/boker/landet-mot-nord

Utøya:

Anne Gjelsvik (red.)
Bearbeidelser

Bearbeidelser er en bok om og med kunstneriske bearbeidelser av 22. juli. Målet med boken er å synliggjøre og reflektere over hvordan terrorhendelsene i Norge 22. juli 2011 har blitt behandlet og bearbeidet. Boken viser et stort utvalg av kunsten som på ulike måter er bearbeidelser av hendelsen: fotografier, malerier, tegninger, installasjoner, minnesmerker, poesi og utdrag fra ulike typer tekster. I tillegg inneholder boken analyser av ordene og kunsten, skrevet av fagfolk fra mange ulike felt. Forfatterne får fram hvordan de forskjellige kunstformene behandler selve traumet ulikt, på hvilken måte tiden spilte inn på uttrykkene som ble valgt, hvordan det store vi-et både ble konstituert og problematisert, hvorfor filmene og fjernsynsserien var viktige, og på hvilken måte kunst og musikk kan oppleves og anvendes.
https://www.universitetsforlaget.no/bearbeidelser

 

For de minste blant oss:

Endre Lund Eriksen og Sigbjørn Lilleeng (ill.)
Døden

– Å, nei, en bok om døden, og jeg er med i den … Mikkel har slett ikke lyst til å være med i en bok om døden. For i sånne bøker driver jo folk og dør! Men når fortelleren begynner å fortelle, blir Mikkel nysgjerrig.
Hvorfor dør folk? Hva skjer i kroppen når man dør? Og hva menes det med at de døde «blir til jord»?
«Døden» er en faktategneserie som tar døden på alvor, på en seriøst morsom måte.
https://www.cappelendamm.no/_doden-endre-lund-eriksen-9788202619268

Lise Osvoll
Superpoteten

I etterkrigstiden spiste nordmenn 600.000 tonn poteter. Vi ble høyere og folketallet økte kraftig få år etter at poteten kom på middagsbordet. Hvordan skulle nordmenn overlevd kriger uten poteten? Og hvem hadde vi vært uten poteten? Forfatter og illustratør Lise Osvoll er tilbake med nok en gjennomillustrert, morsom og lettfattelig bok om historie, denne gangen landbruksvarianten. Boka passer for barn fra 6 år.
https://www.cappelendamm.no/_superpoteten-lise-osvoll-9788202658724

Katharina Vestre og Linnea Vestre (ill.)
Dyrenes rekordbok

Naturen er full av fantastiske dyr som er eksperter på de rareste ting. I den gjennomillustrerte faktaboka Dyrenes rekordbok møter du verdensmestere i alle slags kategorier. Hvor høyt er det mulig å hoppe? Hvilket dyr promper mest, og hvem ser best i mørket? Bli kjent med fisken som kan spå været og ormen som er lenger enn en blåhval. Dette er boka for deg som vil vite alt om de mest utrolige dyrene på jorda.
https://aschehoug.no/dyrenes-rekordbok

Ole Mathismoen og Jenny Jordahl
Ville greier – om dyr og natur og sånt

Ville greier er en ny praktfull naturbok fra radarparet Ole Mathismoen og Jenny Jordahl. På en morsom og lettfattelig måte viser de oss en verden det er verdt å kjempe for. Boka samler flere nye helsides tegneserier fra Aftenposten junior, denne gang bare striper med dyr- og naturtema – og enda mer humor. I tillegg finner du masse nytt og spennende faktastoff, nye serier og nye fantastiske myldreoppslag du vil gå på oppdagelsesferd i – igjen og igjen. Dette er en oppfølger til Brageprisnominerte Grønne greier – om natur og miljø og sånt.
https://www.norskeserier.no/_ville-greier-ole-mathismoen-jenny-jordahl-9788241951169

 

 

Merete Pettersen

Diskutér på facebook