Inn i sakens prosa – ny bok!

Sakprosa har alltid vært en sjanger som har beskrevet, fortolket og kritisert fenomener i virkeligheten, men det er også en sjanger hvis tekster ikke alltid har fått den litterære oppmerksomheten de fortjener. Et solid og inspirerende bidrag for å bøte på dette er boka Inn i sakens prosa (Universitetsforlaget) av Marte Blikstad-Balaas og Johan L. Tønnesson, professorer i henholdsvis i norsk fagdidaktikk og sakprosa ved Universitetet i Oslo. Her er det hjelp og innsikt å få for enhver som befatter seg med tekstanalyse, og med tanke på skolens nye læreplaner og de tverrfaglige temaene som skal implementeres, så er dette også en bok for flere enn norsklæreren alene.

Språk og tekst – kulturelle artefakter som speiler virkeligheten

Forfatterne er opptatt av at også sakprosaen, i tillegg til det skjønnlitterære universet, spiller en viktig rolle for allmenndannelsen: «Dannelse, eller danning, dreier seg enkelt sagt om hvordan oppdragelse, miljø og utdanning former vår personlighet og holdning» (s. 16). Da er det å kunne lese tekster på en kritisk, men konstruktiv måte, ett steg på veien for å kunne myndiggjøre seg selv i møte med en stadig mer digitalisert, fragmentert og sammensatt offentlighet som også speiles i sakprosateksters form og innhold. Det handler om tekstkompetanse, literacy, som forutsetning for faglige ferdigheter – og for demokratisk deltagelse i samfunnets små og store fellesrom. Vi handler gjennom tekster, og tekster handler gjennom oss. Så hverdagslig er vår omgang med sakprosa at vi ofte ikke tenker over at vi er omsluttet av den. Jan Grue starter sitt flotte etterord med en lille lignelse: «To små fisker svømmer av sted. En eldre fisk passerer dem og sier «Morn, morn, hvordan er vannet i dag?», og de to yngre fiskene svømmer et stykke til før den ene sier til den andre: «Hva pokker er vann?» (s. 184).

Vannet vi svømmer i vises fram gjennom bokas analysekapitler som omhandler alt fra Kongens tale i Slottsparken i 2016, Sommarøy-pressemeldingen (Sommarøy ville bli et tidsfritt samfunn), analyser av FIFA 20, Mario Kart 8 og LEGO-spillene, sakprosaboka Lab Girl (Alt jeg vet om planter. En fortelling om vitenskap og kjærlighet), debattinnlegg i Aftensposten Si ;D og kritisk lesning av lovtekster i klasserommet (den såkalte krenkelsesparagrafen). På veien legger forfatterne fram ulike verktøy i kapittelet «Å finne ut av sakens prosa» som hjelper oss å identifisere blant annet teksters ulike kontekster, sjangre, medier og modaliteter, retoriske appellformer, modellesere og teksters flerstemmighet. Sistnevnte vises fram gjennom analyse av to svært ulike ytringer: Sylvi Listhaugs famøse innlegg på Facebook i 2018, og Marcus Thrane i Arbeider-Foreningens Blad i 1854.

Universitetsforlaget skriver dette om boka:

«Ofte blir sakprosa enten betraktet som virkemidler eller saksforhold. Inn i sakens prosa gjør deg i stand til å se samspillet mellom form og innhold. Dessuten gir boka innblikk i hvilke underliggende premisser ulike tekster bygger på, og hvilke interesser tekstene fremmer. Slik kan du ta informerte valg om hvorvidt du aksepterer disse premissene eller ei».

Her kan du bla i boka, og den 9/9 klokken 19 er det digital lansering med forfatterne i samtale med Arne Vestbø, generalsekretær i Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, og Karin Haugen, bokredaktør i Klassekampen.

Vi gratulerer og takker forfatterne for dette inspirerende og brukervennlige bidraget til litterære analyser av sakprosaens mangeartede tekster!

 

Merete Pettersen

 

Diskutér på facebook