Tidsskriftet Sakprosa er 10 år! Nytt nummer ute om metaforens makt, eksemplets kraft og legitimeringens fasetter

Foto: Jason Leung

Tidsskriftet Sakprosa fyller ti år i år. I den anledning inviterer vi våre lesere, også de som nå for første gang vandrer inn i dette tidsskriftets skog av kunnskap, til å sende inn sitt begrunnede forslag til hva som har vært den aller beste artikkelen i Sakprosa siden opprettelsen i 2009. Det blir små premier til dem som kommer med forslag og en litt større premie til forfatteren/forfatterne av vinnerartikkelen. Kanskje det også blir kåret en «top five»-liste. Send forslag merket «Best Sakprosa» til johan.tonnesson@nulliln.uio.no ! Frist: 1. juni

Tre nye artikler i det rykende ferske nummeret av Sakprosa

Eksemplet som tænkemaskine: Med særligt henblik på Slavoj Žižek

Hvilken rolle spiller eksemplet i sakprosatekster? Det er temaet for Brian Benjamin Hansens artikkel, der vi særlig skal bli kjent med fenomenet eksemplet i Slavoj Žižeks forfatterskap.

Meningsfullt bistånd – En kritisk analys av metaforer på Läkare Utan Gränsers webbplats

Hvordan formidler den verdensomspennende organisasjonen Leger uten grenser sitt budskap? Anna Vogel har tatt i bruk kognitiv metaforteori for å få øye på hva som formidles på organisasjonens svenske hjemmeside. «Slutsatsen blir att organisationen förmedlar en komplex bild av bistånd som meningsfullt, nödvändigt och politiskt.»

Monopolets moral: de nordiska alkoholmonopolens legitimeringsarbete

Hvordan legitimerer nordiske alkoholmonopoler sin eksistens overfor publikum? Deres paradoksale budskap – at vi må drikke mindre, men gjerne kjøpe monopolenes utmerkede produkter – blir fremmet på ulikt vis i de ulike landene. Både forskjeller og historiske endringer blir undersøkt i Henrik Rahms, Sanna Skärlunds og Peter Svenssons.

Johan Tønnesson

Diskutér på facebook