Viktig appell om sakprosa for barn og unge

Foto: Ben White

Siden 2003 har Norsk barnebokinstitutt administrert Kulturdepartementets årlige premiering av de beste barne- og ungdomsbøkene. I det sakliges tjeneste kunne årets vinnere av Fagbokprisen, Kvinner i kamp: 150 års kamp for frihet, likhet, søsterskap! av Marta Breen og Jenny Jordahl, notere seg følgende tilbakemelding:

«Marta Breens kortfattede tekst og Jenny Jordahls humoristiske tegninger gjør historiske fakta lett tilgjengelige på en underholdende og inkluderende måte. Elementer i tegningene, som plakater og flagg, formidler også fakta. De tre hovedkampene er pedagogisk fargekodet i grønt, rødt og rosa, mens kapittelet om fri kjærlighet passende nok er regnbuefarget. Kvinner i kamp er informativ, inspirerende og relevant, og et godt bidrag til vår tids kvinnekamp.»

Juryen løftet også fram gode faktabøkene for småbarn, med Fjæra for småfolk av Marit Røgeberg Ertzeid som eksempel:

«Å lage visuelt og språklig gode, men samtidig enkle nok, fagbøker og bildebøker for små barn er en kunst i seg selv, og det er viktig at vi har tilpasset kvalitetslitteratur som speiler norske barns hverdagsmiljø.»

Tegneserieprisen gikk til Steffen Kverneland og hans selvbiografiske En frivillig død. Han fikk prisen for å ha skapt:

«… en personlig, alvorstung og dessverre i høyeste grad relevant tegneseriebiografi om å vokse opp med en far som begår selvmord. Med uovertruffen kvalitet i teknikk og bildebruk og en blanding av ruter, store oppslag, fotografier, faksimiler og karikaturer blir formspråket avgjørende for vår tolkning av historien. Der virkeligheten er for vond og minnene for påtrengende, er bildene ufullstendige. Selvmord er fremdeles tabubelagt, men Kverneland beskriver hvordan det kan påvirke ungdom og familier både på kort og lang sikt, med et ungt menneskes perspektiv i tillegg til sitt voksne jeg. (…)»

Juryleder Silje Johannessen understreket at litteratur må skapes før den kan formidles. En selvfølgelighet kanskje, men ikke desto mindre viktig å minne om. I forlengelsen av det vektla hun ønsket om flere og bedre sakprosabøker, og siterte redaktøren i Faktafyk, Hilde Slåtto:

«Verden blir mer og mer komplisert og unge mennesker har et stort behov for å forstå samfunnet de er en del av. Sakprosa av høy kvalitet er en viktig nøkkel for å ta inn en verden som hele tiden går i raskere tempo.»

Johansen viste til flere momenter som inngår i debatten om tilgjengelig sakprosa for barn og unge: Norskproduserte utgivelser står på stedet hvil, det vil si på nivået før innkjøpsordningen ble etablert i 1996, og med det følger inntrykket av at den samlende kvaliteten går ned:

«Dette er et stort problem. Sakprosa er kostbart å produsere, men den er viktig for målgruppa. Både for de som ikke er motiverte for å lese skjønnlitteratur, men ikke minst fordi barn og unge i Norge fortjener gode faktabøker med kvalitetssikret kildebruk og med et perspektiv som er relevant for dem.»

Kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande delte ut prisene, og hun la seg forhåpentligvis Silje Johansens kloke appell på minnet.

Jurylederens tale og alle prisvinnerne presenteres i sin helhet på Norsk barnebokinstitutts hjemmeside.

Merete Pettersen

Diskutér på facebook