Nytt temanummer av tidsskriftet Sakprosa

Evalueringens sakprosa. Seks studier av evaluerende tekster i barnehage og skole

Det er stor interesse for kvaliteten på barnehager og skolers arbeid,
og for å dokumentere og evaluere kvalitet. Dette kommer blant annet
til syne som tekster, så som skjemaer, planer, styringsdokumenter, eksamensoppgavespørsmål og kartleggingsverktøy. I det nye tema-
nummeret av tidsskriftet Sakprosa har språk- og tekstforskere fra forskningsgruppa Utdanningstekst ved Universitetet i Agder, og en dansk kollega, sett nærmere på noen slike tekster.

«Målesyke.» «Telle-hysteri.» Det mangler ikke på kritiske karakteristikker av tendensen til å ville måle og veie abstrakte
størrelser som kunnskap og kvalitet, i en tradisjon som mange
vil ønske å omdøpe til Old Public Management. Forskerne bak temanummeret har imidlertid ikke latt studiene styre av noen pro-
eller kontra-ideologi. De er skrevet ut fra et felles ønske om å
undersøke evalueringens sakprosa kritisk og konstruktivt.

Temanummerets innhold:

1. Gunhild Kvåle & Catharina Höög: «Prøver, måling og evaluering – pedagogiske utviklingsverktøy eller måleredskaper? Et kritisk perspektiv på vurderende og dokumenterende sakprosa i skole og barnehage». Introduksjon til temanummeret.

2. Tom Flaten & Magnhild Vollan (UiA): «Ukeprøva – en sentral, men uutforska teksttype i skolen». Analyser av ukeprøver brukt på 3.-7. trinn i norske skoler.

3. Gro-Renée Rambø & Elise Seip Tønnessen (UiA): «Mellom kunnskapsdiskurs og sosial diskurs: Ukeplaner som sjanger og vurderingspraksis». Analyser av ukeplaner fra 2., 5. og 7. trinn fra et utvalg norske skoler.

4. Anne Løvland (UiA): «Planken som forsvann. Ein analyse av avgangsprøva i norsk gjennom 50 år». Undersøkelse av oppgavesettene til skriftlig eksamen i norsk fra 1967-2017.

5. Jeppe Bundsgaard (Aarhus Universitetet): «Pædagogisk brug af test». En kritisk analyse av de digitale nasjonale leseprøvene i Danmark.

6. Gunhild Kvåle (UiA): «Kartlegging, kos og kontroll. En kritisk analyse av TRAS-skjemaet som multimodal tekst». Analyse av et språk-kartleggingsskjema for førskolebarn.

7. Nils Rune Birkeland (UiA): «Vurdering for læring – en trojansk hest i skolen?» En kritisk diskursanalyse av OECDs anbefalinger for norsk skole.

Lenke til tidsskriftet Sakprosa.

Merete Pettersen

 

Diskutér på facebook