Landets tredje professorat i sakprosa kommer i Trondheim

Gløshaugen. NTNUs hovedbygning i Trondheim. Foto: Eirik Refsdal. CC BY 2.0
Gløshaugen. NTNUs hovedbygning i Trondheim. Foto: Eirik Refsdal. CC BY 2.0

 

SEFAK (NTNUs Senter for faglig kommunikasjon i arbeidsliv og høyere utdanning) utlyser nå en stilling som professor i anvendt språkvitenskap innenfor sakprosa i arbeidsliv og høyere utdanning.

I utlysningen heter det blant annet: «Anvendt språkvitenskap har fokus på kommunikasjonsutfordringer knyttet til profesjonelle praksiser, herunder sakprosa i arbeidsliv og høyere utdanning. Slike utfordringer betinger tverrfaglige tilnærmingsmåter, i grenseflater mellom humaniora og for eksempel samfunnsvitenskap, medisin eller teknologi. Utfordringene forutsetter også tett og varig kontakt med praktikere i ulike profesjoner.»

Forfinansiering fra NFF i tre år

Livet på Dragvoll Foto: NTNU SVT/Lena Knutli
Livet på Dragvoll
Foto: NTNU SVT/Lena Knutli

Professoratet fullfinansieres i tre år av Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF), «som del av foreningens satsing på å gjøre studiet av norsk sakprosa til en viktig nasjonal forsknings- og undervisningsoppgave på universitetsnivå.» «Den som tilsettes», heter det videre, «skal inngå i nettverk med de andre professoratene på feltet.»

Det nyopprettede senteret for faglig kommunikasjon i arbeidsliv og høyere utdanning vil i starten (fra 2017) ha tre vitenskapelige stillinger, inklusive den utlyste stillingen. I stillingsutlysningen står det at senterets kjerneoppgave vil være å utvikle og formidle forskningsbasert kompetanse om faglig kommunikasjon, skriftlig som muntlig. Fagskriving og skriveveiledning vil inngå som en naturlig del av senterets virksomhet. SEFAK vil også være et virtuelt senter hvor en av oppgavene blir formidling og synliggjøring gjennom å utvikle relevante nettressurser.

Kaja Bjølgerud og Johan Tønnesson

Diskutér på facebook