Når steder skapes: Fire studier av stedsutviklingens visuelle retorikk

Iben Brinch Jørgensen har i sin sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.) undersøkt hvordan steder er skapt gjennom våre retoriske praksiser, særlig der vi anvender visuelle medier til å overbevise andre. Avhandlingen viser at også steder kan ha en retorikk, der selve stedet blir medskapende og påvirker hvordan vi opptrer og kommuniserer.

Hun disputerer mandag 2. mai kl.13.15 i gamle festsal, Domus Academica. Prøveforelesningen holdes tidligere samme dag, kl.10.15, samme sted.

Iben Brinch Jørgensen_02

Brinch Jørgensens avhandling inneholder fire artikler. Hun har særlig undersøkt retorikken som brukes når steder forandres i overgangen fra industrikultur til kulturindustri.

I slike transformative prosesser hylles stedets unike karakter ved bruk av en form for retorikk som ikke er den retorikken som definerer retorikkfaget eller den menigmann tenker på som retorikk. Det er derimot retorikken hvor vi fremviser våre felles verdier og som kommer før vi begynner å argumentere åpenlyst. Aristoteles kalte denne retorikken for den epideiktiske.

Denne avhandlingen kan bidra til å gi ny innsikt i hvordan retorikkfaget kan benyttes til forskning på flere områder i samfunnet.

Diskutér på facebook