Disputas: Hva trenger velgerne å vite? Og får de vite det?

Foto: Sonja Balci / HiOA
Foto: Sonja Balci / HiOA

 

Torsdag 17. mars kl. 09.15 skal Margareth Sandvik ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier forsvare sin avhandling for graden doctor philosophiae (dr.philos.): Hva trenger velgerne å vite? Og får de vite det? En retorisk analyse av debattklima, journalistisk praksis og argumentasjon i valgkampdiskurs på radio og tv fra valgkampen i 1991, 1999 og 2009

I avhandlingen sin undersøker Margareth Sandvik om og hvordan valgkampen formidler politikk, viser politiske skillelinjer og informerer velgerne om hvilke saker de ulike partiene vil arbeide for, og hvordan de vil handle for å fremme disse sakene.

Avhandlingen presenterer en forståelse av debattklima og gir en beskrivelse av den språklige dynamikken i fire valgsendinger. Den tegner et bilde av ulike journalistiske praksiser og presenterer en metode for rekonstruksjon av politikernes og journalistenes argumentasjon, der samtaleanalyse og argumentasjonsteori integreres. Men avhandlingen er også en normativ studie, og i en normativ studie trengs det normer. Et av avhandlingens bidrag er et sett av normer: femten framgangsmåter for god debattatferd.

Innenfor en retorisk ramme forsøker avhandlingen å forstå, forklare og kanskje også forbedre den politiske diskurs på radio og tv.

Diskutér på facebook