NORDISCO-konferanse i Oslo

NORDISCOI forbindelse med at NORDISCO-konferansen skal arrangeres i Oslo fra 23.-25. november, har Sakprosasiden gjort et lite intervju med Jan Svennevig som leder konferansekomiteen.

Jan Svennevig. Foto: UiO
Jan Svennevig. Foto: UiO

Hva slags forskning driver potensielle NORDISCO-deltakere med?

De forsker og underviser om kommunikasjon i tekster og samtaler (diskurs). Konferansen er tverrfaglig, så det kan være språkvitere, sosiologer, pedagoger, antropologer osv.

Hvilke felles temaer har dere valgt ut, og i hvilken grad er det opp til deltakerne å komme med ideer?

Konferansen er åpen for bidrag om alle temaer innen tekst- og kommunikasjonsforskning. Men vi har invitert til to tematiske workshoper med ferdig definert tema. Den ene handler om hvordan ulike retninger innen diskursforskning avgrenser sitt studieobjekt, mens den andre tar opp framstillingen av konflikt i medier.

Hvor mange regner dere med å samle i Oslo disse novemberdagene?

Vi forventer ca. 200 deltakere.

Er diskursforskning nyttig eller bare viktig?

Noe diskursforskning har et rent vitenskapelig siktemål, slik som å beskrive sjangernormer i ulike kommunikasjonsformer. Andre har et kritisk perspektiv, og bidrar på den måten til refleksjon om heldige og uheldige kommunikasjonspraksiser i samfunnet. Endelig er det forskere som har et mer praktisk perspektiv, og gjennom forskningen sin vil bidra til å forbedre praksis på ulike felt.

Arrangementets hjemmeside finner du her

Diskutér på facebook