To stilidealer i moderne taleskrivning

Marie Lund

Marie Lund holdt mandag 9.11 seminaret to stilidealer i moderne taleskrivning. Hun er lektor, med PhD i retorikk og er f.o.m. høsten 2015 ansatt som førsteamanuensis II ved UiO. Hun har et omfattende og variert forfatterskap bak seg, men har sin hovedkompetanse innenfor retorisk stilistikk og kritikk.

Frans Timmermans. Foto: euranet_plus
Frans Timmermans. Foto: euranet_plus

På retorikkseminaret presenterte hun to ulike stilidealer i moderne taleskriving. På den ene siden pekte hun på hvordan de politikerne som bruker en mer konverserende stil ofte virker mer nærværende og dermed fremstår som mennesker som man kan identifisere seg med. På den andre siden pekte hun på at det er mulig med et helt annet ideal i moderne taleskriving: en mer tradisjonell form for veltalenhet, som streber mot opphøyet eleganse i uttrykket, store og visjonære ideer, idealistisk lederskap.

Disse to stilidealer ble presentert og diskutert med utgangspunkt i deres forskjellige formål og sterke sider. Hun tokk utgangspunkt i eksempler fra moderne taler, spesielt en nyere tale av Frans Timmermans, nederlandsk utenriksminister og første visepresident av Europakommisjonen.

 

Diskutér på facebook