Arnhild Skre disupterer 3. og 4. september

Foto: Johan Butenschøn Skre
Foto: Johan Butenschøn Skre

 

Arnhild Johanna Skre, historiker og forfatter disputerer ved Universitetet i Oslo 3. og 4. september. Hun skal forsvare avhandlingen sin for graden doctor philosophiae (dr. philos.): Hulda Garborg. Nasjonal strateg. Del 1: Hulda Garborg. Nasjonal Strateg. Ein biografi Del 2: Tilnærmingar, metode, drøftingar og val.

Arnhild Skre ga i 2011 ut Hulda Garborg. Nasjonal Strateg, en biografi om bunadsinspiratoren, teatergrunnleggeren, og målforkjemperen fra Hamar. Hun fikk Brageprisen for denne boken. Biografien er en del av avhandlingen der et av funnene er hvor nær kosmopolitten Hulda Garborg sto utenlandske avantgardmiljø. Hun så mye av det norske kulturlivet som en bakevje og det kulturnasjonale verket hennes er preget av sentraleuropeiske motkulturimpulser.

Tid og sted for prøveforelesning:

Torsdag 3. september 2015, i auditorium 5, Eilert Sundts hus, Blindern:

16.15-17.00 Selvvalgt emne: «Fiksjonstekst som kjelde til forfattarbiografi»

17.15-18.00 Oppgitt emne: «Tilhøvet mellom norsk kulturarv og internasjonal kulturpåverknad før 1. verdskrig, i eit komparativt perspektiv.»

Tid og sted for disputas:

4. sep. 2015 10:15, Gamle festsal, Domus Academica, sentrum

Diskutér på facebook