Marie Lund ansatt på Universitetet i Oslo

Marie_Lund_Klujeff

Marie Lund fra Universitetet i Aarhus har blitt ansatt i en toerstilling i retorikk ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier på Universitetet i Oslo. Hun forsker på retorikk, og har blant annet vært redaktør for antologien Retorikkens aktualitet: Grundbog i retorisk kritik som kom ut i 2014. I tillegg har hun skrevet artikler både for Rhetorica Scandinavica og Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift. Her i Oslo skal hun undervise i retorisk sakprosastil og i taleskriving.

I Aarhus har hun laget noen nettforelesninger, så om du er interessert kan du gå inn på Youtube-kanalen AU-retorikk for å allerede nå få en smakebit!

Diskutér på facebook