Workshop: Litterær sakprosa på Forum för Textforskning på universitetet i Umeå.

umulogotype

Under konferansen «Forum för textforskning» på universitetet i Umeå skal det holdes en egen workshop med fokus på litterær sakprosa.

Hovedoppmerksomheten i de siste 15 års svenske og norske sakprosaforskning har vært rettet mot det som nå i alle fall i Norge går under navnet «funksjonell» sakprosa med tilsvarende mindre interesse for «litterær», dvs. forfattersignert sakprosa.
Programerklæringen fra det svenske sakprosaprosjektet om å studere «det mycket lästa» pekte mot en slik tendens, og et blikk på det nordiske tidsskriftet sakprosa.no støtter opp under påstanden: Her finner vi studier av stillingsannonser og ukepressetekster; offentlige utredninger mer enn studier av biografier, reportasjebøker og fagbøker.

Workshopen – tirsdag 9. juni 1345-1650 – er åpen for alle interesserte, og har følgende program (med noe kortere tid for hvert innlegg enn ellers på konferansen):

1345: Workshop-ansvarlig Johan Tønnesson innleder kort

1400-1420: Henrik Berggren: Historia mellan litteratur och vetenskap

1420-1430: Kort diskusjon

1430-1440: Kort pause

1440-1500: Anna Vogel: Det konkreta i Tranströmers lyrik

1500-1510: Kort diskusjon

1510-1530: Anna Jungstrand: Sägandet av sanning. Betydelsen av röstkonstruktion och tilltal i dokumentärlitteraturen

1530-1540: Kort pause

1550-1610: Jo Bech-Karlsen: Når subjektivitet og saklighet møtes. Forslag til kriterier for analyse av dokumentarlitteratur

1610-1630: Kort diskusjon

1630-1650: Felles diskusjon. Johan T. oppsummerer.

Åpent for alle interesserte som måtte befinne seg i Umeå!

 

Diskutér på facebook