Fra humor til krisekommunikasjon

Mikrofon

8. juni skal fem retorikkstudenter presentere sine innleverte masteroppgaver. Alle interesserte er velkomne til P.A. Munchs hus, seminarrom 14 på Universitetet i Oslo.

Programmet er som følger:
09:15     Eirik Granly Foss: Under overflaten. Muligheter for forståelsesorientert tekstnormering i allmenrettet formidling av naturvitenskap, med utgangspunkt i biologiartikler fra snl.no
09:45     Erlend Badhwar Valen-Sendstad: Humorens retorikk. Et innblikk i humorens retoriske egenskaper og funksjoner
10:30    Lene Aadland Olsen: Angrep og forsvar i krisekommunikasjon. En retorisk og samtaleanalytisk analyse av Norwegians krisekommunikasjon i Dreamliner-saken
11:15    Linn Husby: Motivasjonsforedrag som retorisk praksis. En studie av motivasjonstalere med bakgrunn fra idretten
11:45    Nina Herland: En åpen og opplyst samtale? En retorisk analyse av et utvalg tekster om Tisa i norsk offentlighet

Diskutér på facebook