Per Ledin og Ketil Raknes om svensk høyrepopulisme på Blindern 3. november

Foto: hentet fra Per Ledins blogg På svenska
Foto: hentet fra Per Ledins blogg
På svenska

Professor Per Ledin om nettstedet «Avpixlat» og svenskheten. 

«En diskursanslys av högerpopulism

Den svenska webbplatsen Avpixlat har under några år varit omtalad som ett nav för högerpopulistisk opinionsbildning, och, menar många men inte alla, en tummelplats för rasister. På seminariet tar jag mig an Axpixlat främst utifrån nationell identitet, svenskhet. Som en första bakgrund ger jag några fylogentiska och ontogenetiska ingångar till vad nationell identitet skulle kunna vara.

Fylogenetiskt tänker jag att med talspråket kommer möjligheter till identitetskonstruktion (t.ex. Joseph 2004), och med skriftspråket möjligheter att bygga stater och nationer (t.ex. Wright 2000), vilket ontogentiskt blir en del av en kultur ett barn socialiseras in i (jfr Billig 1995). Som en andra bakgrund försöker jag kontextualisera högerpopulism utifrån tidigare forskning i termer av ”vacuity of modernity” (Beck 1994), ”modernisation losers” (Pelinka 2013), internet (Dahlgren 2005) och ”uncivil society” (Russa 2009). Så följer en analys av nättexter från Avpixlat som tar sikte på hur svenskhet konstrueras. Analysen ligger nära Wodak m.fl. (2009) och tar sikte på strategier (främst olika slags ”othering” eller vi-de-strategier), teman (arbetslöshet, kriminalitet, ekonomi etc.) och sociala aktörer (PK-eliten, genusmaffian, asylsökande etc.). Analysen visar att konstruktionen av svenskhet ofta bygger på (en viss grupp) svenskars naturliga rättigheter till landets tillgångar, som i dagens multikulturella värld förskingras eller slösas bort.» Referanser og anbefalt lesning

 

Kommentar ved Ketil Raknes, forfatter av boken Høyrepopulismens hemmeligheter (2012 Spartacus forlag)

 

Åpent for alle interesserte!

 

Tid: Mandag 3. november 2014, kl. 14.15-16.00

Sted: Seminarrom 3, P.A. Munchs hus, Blindern

 

Arrangør:  Forskningsgruppa for tekst og retorikk, Det humanistiske fakultet, Universitetet i Oslo

Diskutér på facebook